Unikátne urny pod hradom v Bratislave

30.09.2015

Etruskovia z Perugie

Návštevníci Bratislavského hradu mohli do konca marca tohto roku vidieť unikátne travertínové urny so scénami lúčenia a rôznymi mytologickými námetmi z helenistických nekropol v peruzijskej oblasti (4. – 2. stor. pred Kr.). Urny boli do Bratislavy dovezené z Talianska, kde boli len v roku 2013 zabavené talianskymi karabiniérmi z Oddelenia pre ochranu kultúrneho dedičstva a po prvýkrát vystavené v roku 2014 v prezidentskom paláci v Ríme.

podzemie-hrad_6091
Ako každá veľká civilizácia, aj tá etruská a keltská postupne upadla do zabudnutia, ale je na nás, aby sme ich znovu oživili,“ povedal Mgr. Peter Barta zo Slovenského národného múzea., viac fotografií v galérii na konci článku
Cieľom výstavy Etruskovia z Perugie bolo stručne poukázať na najvýraznejšie črty etruskej civilizácie od jej počiatkov, aj vo svetle ich vzťahu k mestám začleneným do federácie dvanástich miest. Výstava mala priblížiť Etruskov vzdialenému národu s úplne odlišnou kultúrnou tradíciou, ale predsa len ovplyvnenou touto vyspelou kultúrou antiky. „Výstava Etruskovia z Perugie poukazovala najmä na kultúru a život etruského ľudu v Perugii, vypovedala príbeh Etruskov, praotcov – zakladateľov Perugie, neskôr asimilovaných, pohltených rímskou hegemóniou. Podobný príbeh bol zaznamenaný na území laténskeho oppidia v Bratislave, keltská kultúra bola ovplyvnená etruským a neskôr rímskym spôsobom života. Kelti si vybudovali honosné sídlo na rímsky spôsob, razili mince, ktorými napodobňovali rímske a grécke razby, viedli podobný štýl života. Ako každá veľká civilizácia, aj tá etruská a keltská postupne upadla do zabudnutia, ale je na nás, aby sme ich znovu oživili,“ povedal Mgr. Peter Barta zo Slovenského národného múzea.

podzemie-hrad_6020
Pohrebná urna so scénou lúčenia na čelnej strane. Manželia sa zdravia v prítomnosti sluhov. Po tvárach im stekajú slzy. Pochádza z 2. storočia pred Kristom.

Výstavu Etruskovia z Perugie pripravilo Slovenské národné múzeum - Historické múzeum, Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria Perugia, Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria Perugia a Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave., viac fotografií v galérii na konci článku
Motívy na urnách odhalili život Etruskov
Urny z Perugie boli vyrábané sériovo, motívy sa často opakovali a čo je vzácne, na reliéfoch sa zachovala polychrómia, originálna farebnosť, zriedkavo aj zlato. Ako povedal Mgr. Peter Barta, v rámci výstavy Etruskovia z Perugie návštevníci mohli vidieť 16 pohrebných urien z viacerých storočí, ktoré prostredníctvom rôznych výjavov a motívov ukazovali život Etruskov v jednom regióne. Grécka mytológia zobrazuje etapu, ako dochádzalo k asimilácii Etruskov, pričom posledná urna, ktorá bola vystavená, mala už rímske písmo. „Jedna z najkrajších a zároveň najemotívnejších urien sa nachádzala priamo pri vstupe do výstavy. Urna so zobrazeným manželským párom pri rozlúčke najviac ukazuje Etruskov v reálnom živote. To, že to nie je žiaden mýtus, ale reálny život dokazuje aj fakt, že manžel je pochovaný priamo v urne, na ktorej je zobrazený,“ dodal Mgr. Peter Barta, podľa ktorého neide o najstaršie pohrebné urny na svete, nakoľko ich je v regióne bývalej Etrúrie oveľa väčšie množstvo, aj keď nie v takej vysokej kvalite.

Priviezli ich vďaka spolupráci
Pohrebné urny sa podarilo doviesť do Bratislavy vďaka dlhoročnému partnerstvu medzi mestami Bratislava a Perugia, čo je zároveň najdlhšie trvajúce zahraničné partnerstvo pre hlavné mesto SR. I po vyše piatich desaťročiach od nadviazania spolupráce obe mesta naďalej rozvíjajú vzájomné vzťahy v rôznych oblastiach, najmä však v oblasti kultúry, umenia a vzdelávania. „V rámci kultúrnej výmeny ponúklo mesto Perugia v spolupráci s Archeologickým múzeom Perugie do Bratislavy výstavu, ktorá by priblížila kultúru, ktorá tam bola. Myšlienka vznikla pred dvomi rokmi, jasnejší obrat nastal pred rokom, keď sa podarilo získať výstavu v októbri 2014. Výstava Etruskovia z Perugie bola jedným z najkrajších exponátov, ktorú sa nám podarilo priniesť na Bratislavský hrad,“ dodal Mgr. Peter Barta s tým, že Bratislava plánuje druhej strane recipročne ponúknuť exponáty z čias Keltov, ktorí na našom území boli, ale zanikli.

Etruskovia z Perugie
Perugia (Umbria) sa vyníma na vrchu v nadmorskej výške asi 500 m. Z pravej strany tečie rieka Tiber ako dôležitá komunikačná spojnica, prechádzajúca stredným Talianskom. Tiber v týchto miestach tvorí hranicu medzi etruskou a umbrijskou populáciou. Perugia bola považovaná za jedno z najdôležitejších miest etruskej federácie dvanástich miest a spájala sa s etruským expandovaním do pádskej oblasti v 6. storočí pred Kristom. Dinýsios z Halikarnassu (I, 30, 1) o Etruskoch hovorí ako o „národe dosť starobylom, nepodobajúcom sa žiadnemu inému kmeňu jazykom ani spôsobom života“. Od začiatku 6. storočia po začiatok 5. storočia pred Kristom nastáva najväčší rozmach etruskej civilizácie a zároveň sa potvrdzuje grécky vplyv v stredomorskej Itálii a na Sicílii. V priebehu helenistického obdobia sme boli svedkami postupného narastania rímskej moci na celom talianskom polostrove. V Etrúrii sa odohrával proces romanizácie postupne, týkal sa jednotlivých miest a tie museli z nariadenia Ríma podstúpiť rôzne úpravy.

Marcel Lincényi, foto Pavel Ondera © Slovenské pohrebníctvo

 
Späť na tému Výstavy
 

Kliknutím na obrázok otvoríte fotoprílohu
Prezrite si pohodlne ďalších 16 fotografií
 

 
Podporte náš článok