21.11.2023

Dušičky na košických cintorínoch

Počas tohtoročného Sviatku všetkých svätých sme išli na dve košické pohrebiská, a to na Verejný a Južný cintorín. Zaujímali nás názory návštevníkov a o zhodnotenie situácie v období Dušičiek sme požiadali správcov cintorínov i náčelníka Mestskej polície v Košiciach.

Verejný cintorín (viac o ňom nájdete v našom článku: Najväčší cintorín na Slovensku je v Košiciach)  doslova zaplavili davy ľudí z rôznych kútov Slovenska, o čom svedčili poznávacie značky áut.

Pri pomníku padlých vojakov z 1. svetovej vojny sme natrafili na Norberta z Humenného, ktorý tu zapaľoval sviečku. Na otázku: „Prečo je dôležité pripomínať si obete tak dávneho konfliktu?“ odpovedal: „Uctiť by sme si mali nielen duše našich príbuzných, ale aj neznámych ľudí, ktorí boli častokrát proti svojej vôli prinútení bojovať. Boli to ľudia ako my, vrhnutí do vojnového pekla. Vlastné životy položili na oltár vlasti.“

Bližšie k detskej sekcii cintorína sme stretli mladú fotografku, ktorá používa umelecké meno Martina Inspire.

„K hrobom príbuzných chodievam každý rok. Je to rodinná tradícia, chodievame teda spoločne, celá rodina,“ prezradila nám Martina, k čomu dodala: „Myslím si, že je to veľmi dôležité. Netreba na to zabúdať.“

So stavom cintorína je dlhodobo spokojná a oceňuje najmä vynovené schodisko a dobre udržiavané chodníky. Rada však chodieva aj na cintorín Rozália, kde obdivuje svojskú poetiku pietnych zákutí. Jednu z jej fotografií, ktorá vznikla pri takejto návšteve, nájdete v priloženej fotogalérii.
 
Rozália
Martina, ktorú sme stretli na Verejnom cintoríne, rada fotografuje. Tento záber zhotovila na cintoríne Rozália. (foto: Martina Inspire)
Priamo v areáli detskej časti cintorína sme ešte oslovili pani Máriu.
„Tomuto miestu som sa vždy vyhýbala. Vždy som ľutovala tých, ktorí sem chodili. A teraz vidíte, teraz tu chodím ja sama... O dcéru som prišla pred 31 rokmi... Sotva sa dožila rôčka... Dostala silnú hnačku a o pár dní jej už nebolo. Možno sa to zdá smiešne, ale tu je jej miesto, tu má svoj hrobček, preto keď sa s ňou chcem porozprávať, idem sem. Na cintoríne sa upokojím, cítim jej blízkosť,“ priznala smútiaca matka.

Keď sa rozlúčime, prejdeme na Južný cintorín. Ide o oveľa menšie a novšie pohrebisko s tichou, pietnou atmosférou (písali sme o ňom  v našom článku Južný cintorín Košice). Podľa dôchodkyne Anny je starostlivosť o Južný cintorín na vynikajúcej úrovni a vážnejšie nedostatky nemá ani Verejný cintorín. Tento rok sa však nemohla zúčastniť tradičnej omše pri centrálnom kríži na Verejnom cintoríne pre rekonštrukciu priľahlých vstupných priestorov, čo ju mrzí. Na Verejnom cintoríne sa vždy zastaví pri hrobe zosnulého syna, na Južnom zapálila sviečku pri mieste posledného odpočinku manžela svojej kolegyne.

Dušičky z pohľadu správcov cintorínov
O zhodnotenie priebehu uplynulých sviatkov sme požiadali Správu mestskej zelene v Košiciach (ďalej len: SMsZ), ktorá má na starosti Verejný cintorín, pohrebisko pri krematóriu a priľahlý prírodný cintorín Les spomienok. Odpovede na naše otázky poskytol referent SMsZ pre styk s verejnosťou Marek Lukáč:
 
 
pamätník
Norbert a jeho priateľka Veronika si uctili pamiatku padlých vojakov z 1. svetovej vojny. (foto: Pavol Ičo)
1. Aké opatrenia vo vzťahu k Dušičkovým sviatkom ste zaviedli na pohrebiskách, ktoré spravujete?
„Počas Dušičiek sme navýšili počet veľkokapacitných kontajnerov a zvýšili intenzitu vývozov odpadu z Verejného cintorína. Na obdobie sviatkov sme tiež prenajali 7 chemických toaliet. Personálne sme posilnili pracovníkov starajúcich sa o údržbu pietnych miest. Predĺžené boli aj otváracie hodiny pohrebísk.“

2. V ktoré dni v rozmedzí od 28. 10. - 2. 11. 2023 ste zaznamenali najväčší nápor návštevníkov?
„Najväčší nápor návštevníkov bol na prelome 43. a 44. kalendárneho týždňa a najsilnejšie dni boli konkrétne od 30.10 do 1.11.2023.“

3. Imobilným návštevníkom ste počas sviatkov ponúkli možnosť dopravy až priamo k hrobom. Využili to?
„Návštevníkom sme tak ako po minulé roky poskytli odvoz služobným motorovým vozidlom k hrobovým miestam a naspäť v termíne od 23.10 do 2.11.2023. Služba bola využívaná na dennej báze.“

4. Správa mestskej Zelene sa zaoberá aj pestovaním sortimentu rastlín pre výsadbu v rámci Košíc a pre Dušičkové obdobie. Mali ľudia záujem o kvety z Vašej produkcie?
„Áno, aj tento rok sme poskytli záujemcom možnosť nákupu chryzantém v našej predajni na Rastislavovej ulici za bezkonkurenčné ceny a už niekoľko dní pred Dušičkami boli všetky kvety vypredané.“ Pán Lukáč taktiež upozornil na prebiehajúcu betonáž pri hlavnom vstupe a podotkol, že pre stavebné práce vykonávané v blízkosti obradnej siene na Verejnom cintoríne sú momentálne všetky obrady presunuté do priestorov Krematória.

Podobné otázky sme položili aj správe susedného Južného cintorína. Ako to býva zvykom, aj tu predĺžili otváracie hodiny a v období od 16. októbra do 6. novembra dokonca zdvojnásobili kapacitu vývozu odpadu. Zamestnanci prevádzkovateľa tohto pohrebiska (spoločnosti Rekviem s. r. o.) zaregistrovali niekoľko sťažností na nedostatok parkovacích miest, čo súvisí s rekonštrukciou parkoviska pri hlavnom vstupe na Verejný cintorín. Rekonštrukcia je však záležitosťou mesta Košice, správcovia cintorínov za ňu zodpovednosť nenesú.

K tohtoročným Dušičkám sa pre náš magazín vyjadrila aj pani Jana Tóthová z referátu evidencie obyvateľstva, cintorínskych služieb, stavebnej agendy a životného prostredia mestskej časti Barca, kde je situovaný cintorín, o ktorom sme písali v rámci prvého dielu seriálu Košické sídliskové cintoríny. Tóthová uviedla, že v Barci dbali na údržbu cintorína vo zvýšenej miere, najviac návštevníkov prišlo v dňoch 1. a 2. novembra a prípadné sťažnosti sa takmer výlučne týkajú kosenia, ktoré je vraj nedostatočné.

V mestskej časti Poľov (písali sme o ňom - viď odkaz vyššie) nezaviedli žiadne zvláštne opatrenia, ani nezaznamenali žiadne prejavy nespokojnosti zo strany návštevníkov.

Na cintorín v mestskej časti Myslava (písali sme o ňom - viď odkaz vyššie), kde mali ľudia k dispozícii toalety, pitnú vodu i nádoby na polievanie, prišlo najviac ľudí 1. 11.

V Šaci sú dva cintoríny, ktoré spomíname v druhom diely seriálu o cintorínoch v Košiciach. Podľa Mgr. Dany Uličnej Liškovej z oddelenia vnútornej správy tu nechali tesne pred Dušičkami vyniesť odpad z kontajnerov na cintorínoch, čo sa ukázalo ako dobrý nápad, keďže už 6. 11. boli kontajnery znova plné. Najväčší nápor návštevníkov na šačianskych cintorínoch zaznamenali v rozmedzí od 29. októbra do 1. novembra, sviatky prebehli bez nepríjemných incidentov či sťažností.

Stanovisko náčelníka mestskej polície
Na záver vám prinášame vyjadrenie náčelníka Mestskej polície v Košiciach Ing. Slavomíra Pavelčáka, PhD.: „Mestská polícia (ďalej len: MsP) počas sviatkov posilnila kontrolnú činnosť pri všetkých cintorínoch na území mesta Košice. Prioritou však bol Verejný cintorín na Rastislavovej ulici, kde každoročne prichádza najvyšší počet návštevníkov. Z tohto dôvodu je riziko narušenia verejného poriadku počas sviatočných dní na tomto cintoríne a v jeho okolí v porovnaní s ostatnými košickými cintorínmi najväčšie. Verejný cintorín od 28.10.2023 do štvrtka dňa 2.11.2023 vo zvýšenej miere kontrolovalo každý deň až 10 príslušníkov MsP. Ostatné cintoríny, kde sme v minulosti nezaznamenali vysoký počet návštevníkov a teda je tam počas sviatočných dní aj veľmi nízke riziko narušenia verejného poriadku, sme taktiež kontrolovali vo zvýšenej miere, ale už v štandardnom počte policajtov.“

Aj keď podľa Pavelčáka tohtoročné sviatky prebehli v pokoji, pre objektívnosť musíme upozorniť na katastrofálnu situáciu s parkovaním, ktorá bola viditeľná najmä na sídlisku Železníky, kde sa nachádza jeden zo vstupov na Verejný cintorín. Autá stáli v dlhých kolónach a šoféri márne hľadali parkovaciu plochu, čo k pietnej atmosfére dušičkových sviatkov jednoducho nepatrí.

Pozrite si fotogalériu pod článkom
 

Pripravil Mgr.Pavol Ičo © Slovenské pohrebníctvo
publikované na portáli SP net 11. 2023
 

Späť na tému Súčasnosť
Podporte náš článok
Fotogaléria k článku