Fotografujete na cintorínoch?

29.09.2014

Dušičky fotografie

Zašlite nám svoje fotografie. Desať najlepších uverejníme v marcovom vydaní Slovenského pohrebníctva.

Náš magazín je nepredajný a zasielaný zdarma. Náklady na prevádzku, tlač a distribúciu sú sčasti hradené z rozpočtu Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb, ostatné z reklamy. Preto v tejto súťaži o Desať najlepších fotografií s témou Dušičky nemôžeme poskytnúť vecné a finančné ceny. Namiesto nich, bude desať najlepších fotografií ocenených uverejnením v magazíne spolu s menom autora.
 
Hricisak.spasa
Podmienky zasielania

Téma: Dušičky

Max počet: 3 fotografie

Technické údaje:  výhradne v elektronickej forme, fotografie v min. rozlíšení 1500 px dlhšia strana, 280-300 dpi, veľkosť v kB neobmedzená.

Údaje o fotografii: Miesto kde bola nafotená, prípadne jej názov

Údaje o autorovi: Meno a Priezvisko, Adresa na ktorú zašleme výtlačok magazínu

Upozornenie: Zaslaním fofografií autor súhlasí s ich použitím na portáli www.pohrebnictvo.sk a v magazíne Slovenské pohrebníctvo


Zasielanie

Na mailovú adresu: pohrebnictvo@pohrebnictvo.sk

redakcia © Slovenské pohrebníctvo
 

Podporte náš článok