26.10.2018

Dušičky 2018 v Bratislave

Už v najbližších dňoch sa začínajú Sviatky všetkých svätých. Hlavné mesto preto aj tento rok v predstihu pripravilo sériu opatrení, ktorých cieľom je zabezpečiť pokojný priebeh sviatočných dní. Okrem pripravenosti mestských cintorínov sa mesto zameralo aj na bezpečnosť návštevníkov cintorínov a posilnenie dopravy v meste.

V rámci opatrení budú mať cintoríny predĺžené otváracie hodiny, a to od 7:00 do 20:00 h. Bola prijatá zvýšená protipožiarna pohotovosť v podobe protipožiarnych hliadok. V rámci čistoty sú zabezpečené zvýšené intervaly odvážania odpadu a kontajnery budú rozmiestnené tak, aby boli dostupné čo najväčšiemu počtu návštevníkov. Všetky potrebné informácie sú zverejnené aj na informačných tabuliach na vstupoch do cintorínov. Na každom cintoríne bude zároveň správca, na ktorého je možné sa v prípade potreby obrátiť. Zdravotne ťažko postihnutí a imobilní občania sa budú môcť po cintorínoch presúvať aj automobilom v čase od 07:00 do 09:00 h. Na presun budú môcť počas celého dňa využiť aj elektromobily, ktoré budú v dennej prevádzke.

Viac v zázname tlačovej konferencie mesta Bratislavy.

 
Podporte náš článok