Tlačová správa

27.10.2017

Dušičky 2017 v Bratislave

Bratislava – Počas blížiacich sa sviatkov, v období od 28. októbra do 5. novembra, očakávame zvýšený nápor ľudí na cintorínoch. Z tohto dôvodu hlavné mesto spolu so svojimi mestskými organizáciami prijalo opatrenia s cieľom zabezpečiť pokojný a bezpečný priebeh Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých. Zároveň zlepšilo viaceré služby poskytované pre návštevníkov mestských cintorínov.
 
Očakávame, že počas najbližších dní si príde uctiť svojich blízkych od 200 000 do 500 000 ľudí.  Zvyšujeme výkon hliadok mestskej polície, posilňujeme spoje verejnej dopravy a robíme viaceré opatrenia na cintorínoch tak, aby sme sviatky zvládli v pokoji a bez problémov,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.  
 
„Počas sviatkov sme predĺžili otváracie hodiny cintorínov a to od 7.00 do 20:00 hod. a zabezpečili sme zvýšenú protipožiarnu pohotovosť v podobe protipožiarnych hliadok. Ďalší dôraz kladieme na čistotu. To znamená, že vo zvýšenej miere v tomto období budeme čistiť cintoríny a odvážať odpad. Kontajnery na odpad budú rozmiestnené tak, aby boli dostupné čo najväčšiemu počtu návštevníkov,“ vymenoval riaditeľ Marianum Radoslav Vavruš. Ďalším opatrenímje zvýšená informovanosť na cintorínoch. Vo vstupnej časti cintorínov sú umiestnené orientačné tabule, na ktorých sú vyznačené jednotlivé sektory a na každom z cintorínov bude k dispozícií správca, na ktorého je možné sa v prípade potreby obrátiť.

dusicky_5098
Ilustračné foto Pavel Ondera
Zdravotne ťažko postihnutí a imobilní občania sa budú môcť po cintorínoch presúvať aj automobilom v čase od 07:00 do 09:00 hod. Na presun budú môcť počas celého dňa využiť aj elektromobily, ktoré sú po vlaňajšom testovaní v dennej prevádzke. Zapožičať si ich ľudia môžu v Slávičom údolí, v bratislavskom krematóriu a na cintoríne Vrakuňa.

Na bezpečnosť a ochranu návštevníkov počas sviatkov bude dohliadať mestská polícia v spolupráci s policajným zborom. Od 27. októbra 2017 do 5. novembra 2017 bude 140 mestských policajtov vykonávať zvýšený výkon služby v okolí bratislavských cintorínov. Dohliadať budú aj na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Keďže na parkoviská pred cintorínmi bude zvýšený nápor, odporúčame návštevníkom cintorínov, aby využili na prepravu mestskú hromadnú dopravu. Mestská polícia zároveň upozorňuje návštevníkov, aby si dávali pozor na osobné veci a nenechávali ich voľne položené, či už pri hroboch alebo v parkujúcich vozidlách.
 
Počas dušičiek bude posilnená aj mestská hromadná doprava smerujúca k najväčším bratislavským cintorínom. DPB, a.s. vypraví posilové spoje MHD už počas víkendu 28. a 29. októbra 2017 (sobota, nedeľa) a 1. novembra 2017 (streda – sviatok). Počas 30. a 31. októbra 2017 (pondelok, utorok), kedy sú jesenné školské prázdniny, bude prevádzka MHD v štandardnom režime - pracovný deň.
 
Premávka liniek MHD bude 28. a 29. októbra 2017 a 1. novembra 2017 upravená nasledovne:

CINTORÍN SLÁVIČIE ÚDOLIE: posilová autobusová doprava linkou č.39
MARTINSKÝ CINTORÍN: posilová autobusová doprava linkou č. 39
KREMATÓRIUM: posilová autobusová doprava linkou č. X38
CINTORÍN VRAKUŇA: posilová trolejbusová doprava linkouč. X71
CINTORÍN PETRŽALKA: posilová autobusová doprava linkou č. 80
ONDREJSKÝ CINTORÍN: dostupný linkami č.202, 205 a 212
CINTORÍN LAMAČ: posilová autobusová doprava linkou č. X38
 
Praktické informácie pre návštevníkov cintorínov:

Otváracie hodiny cintorínov sú v dňoch od 28. októbra do 8. novembra od 07.00 h do 20.00 h.
Kontajnery na odpadsú rozmiestnené tak, aby boli dostupné čo najväčšiemu počtu návštevníkov cintorínov a v čase sviatkov budú odvážané v skorých ranných hodinách /už od 04:00 hod, maximálne však do 09:00 v záujme bezpečnosti a plynulosti pohybu návštevníkov/. Prosíme návštevníkov, aby odpad vhadzovali do určených kontajnerov, aby sa nevytvárali čierne skládky.
Na cintorínoch platí zákaz vstupuso zvieraťom, zákaz vstupu na pohrebisko osobám pod vplyvom omamných látok a na bicykli či inom športovom náradí

Pre tých, ktorí si nechali zakúpenie sviečok, kahancov, vencov a kvetov na poslednú chvíľu, budú pred cintorínmi Vrakuňa, Martinským cintorínom, Slávičie údolie a predbratislavským krematóriom rozmiestnené stánky a predajné miesta. MARIANUM  vykonáva kontroly predaja kvetinovej výzdoby, avšak odporúčame návštevníkom, aby pri každej kúpe požadovali potvrdenie o platbe z registračnej pokladne.
 
Počas nakladania s ohňom pri zapaľovaní sviečok a kahancov je potrebné postupovať maximálne opatrne a obozretne. V prípade vzniku menšieho požiaru sú k dispozícii pri centrálnych krížoch piesok a lopata. Na väčších cintorínoch aj práškový hasiaci prístroj. V prípade väčšieho požiaru odporúčame kontaktovať priamo operačné stredisko Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy prostredníctvom tel. čísla 150, alebo 112.
 
Organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy v čase sviatkov zabezpečí zvýšenú protipožiarnu pohotovosť v podobe protipožiarnych hliadok, ktoré budú zabezpečovať kontrolu a hasenie aj v čase od 20:00 hod. do 05:00 hod. ráno v krematóriu, na ostatných cintorínoch do 21:00 hod.

Tlačovú správu poskytlo mesto Bratislava, Mgr. Zuzana Onufer, fotografie mesto Bratislava a Pavel Ondera © Slovenské pohrebníctvo

Späť na prehľad správ


Kliknutím na obrázok otvoríte fotoprílohu
Prezrite si pohodlne ďalších 16 fotografií
Podporte náš článok