Medzinárodná konferencia o pohrebníctve

15.05.2015

Druhú konferenciu chcú v Maďarsku

 Spoločné záujmy pri Prvej medzinárodnej konferencii pohrebníctva vo Višegrádskom priestore by mali smerovať k vytvoreniu Višegrádskej pohrebnej organizácie. Povedal to počas konferencii Právo na ľudskú dôstojnosť prezident Národnej asociácie pohrebníctva a priemyslu (OTEI) Horváth József, ktorý by rád zorganizoval druhý ročník Medzinárodnej konferencie pohrebníctva vo Višegrádskom priestore v roku 2015 v maďarskom Ostrihome.

IMG_3911
Prezident Národnej asociácie pohrebníctva a priemyslu v Maďarsku Horváth József, foto Pavel Ondera
Národná asociácia pohrebníctva a priemyslu v Maďarsku je jedným zo zakladajúcich členov Prvej medzinárodnej konferencie pohrebníctva vo Višegrádskom priestore, ktorá sa konala 5. – 6. novembra 2014 na trenčianskom výstavisku. Podľa prezidenta OTEI Horvátha Józsefa majú štáty V4 v pohrebníctve podobné hospodárske a kultúrne korene, a preto môžu nájsť spoločnú reč pri riešení svojich problémov. „Chceli by sme vytvoriť a zaregistrovať Višegrádsku pohrebnú organizáciu, ktorá by mohla robiť podobné štúdie, aby sme sa vedeli jeden od druhého učiť z našich chýb. Vedeli by sme napríklad porovnať pohrebné náklady štyroch krajín, ktoré sú omnoho nižšie, než je priemer v Európskej únii,“ povedal v prednáške prezident OTEI Horváth József, ktorý zdôraznil, že takáto odborná organizácia by sa mohla právom uchádzať o realizáciu európskych projektov. Višegrádska pohrebná organizácia by ďalej mohla vybudovať spoločný etický kódex, ale aj upozorňovať na legislatívu v pohrebníctve v ostatných členských štátoch Európskej únie. Ako ďalej uviedol Horváth József, OTEI by v budúcom roku chcela pokračovať v začatej spolupráci krajín vo Višegrádskom priestore a zorganizovať Druhú medzinárodnú konferenciu v Ostrihome na tému Kultúra pohrebných služieb.

OTEI
Národná asociácia pohrebníctva a priemyslu bola založená v roku 1971 a ako prvá v Maďarsku bola schopná poskytnúť pohrebným službám účasť na tejto profesii. Hlavným cieľom asociácie je podpora záujmov maďarskej pohrebnej profesie na individuálnej a organizačnej úrovni.

V Maďarsku je približne 500 prevádzkovateľov pohrebných služieb, pričom najviac, 150 organizácií, zastupuje práve OTEI. Asociácia združuje pohrebné služby, prevádzkovateľov krematórií, združenia a taktiež prevádzky so smútočnou výrobou. OTEI je členom celosvetovej federácie pohrebníctva FIAT-IFTA. „Úlohou asociácie je koordinácia medzi štátnymi úradmi a pohrebnými službami, pomoc pri tvorbe legislatívy vhodnej pre dnešnú dobu. Ďalej zabezpečujeme komunikáciu medzi profesiou a spoločnosťou. Dlhodobo sa snažíme o pozitívnu komunikáciu v médiách. Žiaľ, maďarské médiá sú bulvárne zamerané a nezaujímajú sa o dosiahnutie pozitívnych výsledkov v pohrebných ústavoch,“ povedal prezident OTEI Horváth József, ktorý má taktiež úprimnú snahu o budovanie vzťahu medzi cirkvou a spoločnosťou.

Budapeštiansky pohrebný inštitút
Najväčším poskytovateľom pohrebných služieb v Európe je Budapeštiansky pohrebný inštitút, ktorý má dlhú tradíciu vo vykonávaní tejto činnosti. Predchodcom inštitútu bol ústav založený v apríli 1919. Po zmene režimu v roku 1989 sa ústav zmenil na spoločnosť s ručením obmedzením, ktorá je jediným vlastníkom cintorínov v Budapešti.

Budapeštiansky pohrebný inštitút s vyše 400 zamestnancami poskytuje kompletné kremačné a pohrebné služby, pričom ročne vykonáva vyše 10 000 pohrebov. „Od roku 1989 prešiel Budapeštiansky pohrebný inštitút vážnymi zmenami, nakoľko dovtedy bol stratový, alebo prinášal nulový výsledok. Do inštitútu sme investovali viac ako 1 miliardu forintov, čo je približne 4 milióny eur. Obnovili sme zariadenia, ako aj automobilový park,“ povedal prezident OTEI Horváth József, ktorý je zároveň riaditeľom Budapeštianskeho pohrebného inštitútu.

Rozprával sa Marcel Lincényi, foto Pavel Ondera © Slovenské pohrebníctvo

Späť na prehľad správ


Kliknutím na obrázok otvoríte fotoprílohu
Prezrite si pohodlne ďalších 6 fotografií
Podporte náš článok
Fotogaléria k článku