Považujeme za potrebné vám pomôcť, ale zároveň sa od vás učíme...

11.04.2015

Dr. Rolf Lichtner, riaditeľ EFFS

Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb je už päť rokov členom Európskej federácie pohrebných služieb (European Federation of Funeral Services, EFFS), ktorá združuje profesionálov na národnej a regionálnej úrovni v Európskej únii, ale aj výrobcov, ktorí dodávajú produkty pre pohrebné služby. Využili sme prítomnosť výkonného riaditeľa EFFS Dr. Rolfa Lichtnera na prvej medzinárodnej konferencii pohrebníctva vo Višegrádskom priestore a spravili s ním exkluzívny rozhovor.

Európska federácia pohrebných služieb v tomto roku oslavuje 20. výročie svojho pôsobenia. Aké sú aktuálne témy a výzvy, ktorými sa v súčasnosti zaoberáte?
EFFS od svojho založenia v roku 1994 riešila množstvo tém. Súčasné predsedníctvo sa rozhodlo, že sa musíme sústrediť na kľúčové aktivity. Najhlavnejšou témou je európska repatriácia, ktorej sa venujeme dlhé roky. Je veľmi dôležité nájsť zhodu všetkých európskych inštitúcií na dodatku k súčasnej Berlínskej a Štrasburskej legislatíve. Ďalšou veľkou témou je európske vzdelávanie, ktoré je problémom v Nemecku, rovnako ako v mnohých ďalších krajinách. V súčasnosti je totiž pomerne ľahké podnikať v pohrebníctve, avšak nie je jednoduché získať v našom povolaní profesionálny imidž. Aj preto podporujeme šesťtýždňový kurz v spolupráci s univerzitou v Barcelone, ktorý sa začína v marci v roku 2015 a poskytne potrebnú kvalifikáciu pre ľudí pracujúcich v pohrebníctve. Veľmi dôležitá je taktiež koordinácia práce pri nešťastiach a katastrofách, aby sme boli schopní vykonávať potrebné aktivity spoločne. Naši odborníci v pracovných výboroch v súčasnosti kontinuálne pracujú na vytváraní nových legislatívnych noriem.

Európska federácia pohrebných služieb aktuálne združuje  asociácie z 28 krajín Európskej únie. Prečo ste sa rozhodli prijať pozvanie práve na medzinárodnú konferenciu Právo na ľudskú dôstojnosť? Kde vidíte hlavné prínosy spolupráce krajín Višegrádskej štvorky v tejto oblasti?
Už dlhší čas máme úzke kontakty so Slovenskom, Poľskom, Českou republikou a Maďarskom. Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb je už päť rokov členom Európskej federácie pohrebných služieb, máme veľmi dobrý vzťah aj s Maďarskom. Považujeme za veľmi potrebné pomôcť našim východným susedom odbornou pomocou, ale zároveň sa od nich učiť, dozvedať sa o ich problémoch, ako aj o ich riešení problémov. Boli sme informovaní, že práve v týchto spomínaných krajinách ako keby bolo zákonodarstvo v oblasti pohrebníctva ešte len v počiatkoch. Často dostávame otázky, či by sme mohli práve v tejto oblasti legislatívy poradiť, čo robíme veľmi radi práve vďaka nášmu priateľskému vzťahu. Som totiž presvedčený, že niektoré problémy dokážeme teraz v Európe riešiť iba spoločne a nato potrebujeme samozrejme podporu našich členov.

Stretnutie odborníkov z krajín V4 iniciovala Slovenská asociácia kremačných a pohrebných služieb. Ako hodnotíte spoluprácu s touto asociáciou, respektíve s jej vedením?
My sa tejto spolupráci veľmi tešíme, pretože sme spojení aj na priateľskej báze. Ako aj pán Ladislav Stríž povedal v príhovore, my zastupujeme spoločné záujmy a sme spojení v odbornej veci. A práve to je úloha Európskej federácie pohrebných služieb, aby sme sa takto spojili a aby sme spoločne vedeli presadzovať naše záujmy.

Slovensko je malá krajina s malým trhom v oblasti pohrebníctva. Napriek tomu sa SAPaKS podarilo zorganizovať nielen Prvú medzinárodnú konferenciu pohrebníctva vo Višegrádskom priestore, ale aj Druhú medzinárodnú kontraktačno-predajnú výstavu pohrebných a kremačných služieb.
Ja považujem organizovanie takejto výstavy za veľmi pozitívne, nakoľko sa na takomto podujatí stretáva vždy ponuka s dopytom. Na jednom mieste sa môžu osobne porozprávať pracovníci v pohrebníctve s ľuďmi, ktorí ponúkajú produkty a služby pre pohrebníctvo, čo je vždy veľmi dobrá platforma pre ďalšie zlepšovanie, keďže výrobcovia majú zodpovednosť za materiály, aby boli poskytované a dodávané v určitej kvalite. Zo skúseností môžem povedať, že Slovensko je pre Nemecko významným dodávateľom v niekoľkých oblastiach, napríklad v oblasti dodávania rakiev, čiže sa dá povedať, že aj z tohto pohľadu sú naše hranice kompletne otvorené. Teda takéto medzinárodné konferencie majú potom aj cezhraničný dosah, respektíve význam. Rád by som ale zdôraznil, že je potrebné, aby sme sa neobmedzovali iba na výstavy regionálneho významu, ale mali by sme myslieť aj na medzinárodný aspekt. Tu by som bol veľmi rád, keby sme sa dokázali zjednotiť a viac by sme vedeli vystavovať spoločne na medzinárodnej úrovni.

Ste prvýkrát na Slovensku? Aký máte dojem z našej krajiny?
Je to moja prvá návšteva na Slovensku. Prišiel som včera večer a bol som milo prekvapený mestom Trenčín, ktoré má nádherný hrad a neopísateľnú atmosféru starého mesta. Keď sa človek pozrie na mapu, tak Slovensko vôbec nie je tak ďaleko od Nemecka. Ja to považujem za fascinujúce, aké kultúrne klenoty sa nachádzajú v strednej Európe, pričom mnoho ľudí o nich ani nevie. Preto môžem povedať, že toto bola moja prvá, ale určite nie posledná návšteva.

Pripravil Marcel Lincényi, foto Pavel Ondera © Slovenské pohrebníctvo
publikované vo vydaní SP IV. 2014


Kliknutím na obrázok otvoríte fotoprílohu
Prezrite si pohodlne ďalších 54 fotografií

 

Podporte náš článok