Reportáž TV JOJ

27.04.2021

Detskí vandali zničili cintorín

Máme možnosť zdielať ďalšiu reportáž TV JOJ. Vandalizmus na cintorínoch sa väčšinou týka odcudzenia predmetov, ktoré sa dajú speňažiť a je to výsledok činnosti dospelých. Detskí vandali sú výnimkou.

Aj preto je veľmi vážne ak k takému činu prichádza u mladistvých opakovane. Značí to, že s ich výchovou a prostredím v ktorom žijú nieje niečo v poriadku. Okrem represie by mala nastúpiť samozrejme aj psychologická pomoc. Toľko názor redakcie Slovenské pohrebníctvo.

Ilustračné foto v úvode - archív redakcie 
Podporte náš článok