Odstránenie údajov

02.03.2024

Čo má po vás ostať v digitálnom svete?

Drvivá väčšina populácie s dosahom k moderným komunikačným prostriedkom a k virtuálnemu svetu má svoj účet na najrôznejších portáloch. Čo viac, väčšina zariadení, ktoré používame sú sofistikovane poprepájané a tak svoje údaje môžete nájsť na nečakaných miestach. Ide nielen o fotografie, príspevky na rôzne blogy a sociálne siete a videá na YouTube. Môže ísť aj o vaše prístupové údaje na vami používané stránky, zjednodušene povedané o heslá a prihlasovacie mená.

Ak máte účet napríklad u Googlu, pravidelne vám chodí mesačný výpis, ktoré mestá ste navštívili, koľko kilometrov najazdili, kde sa vám páčilo a kde už menej, či ste boli v zahraničí alebo len ste sa potulovali na Slovensku... Nehovoriac o tom, že tieto moderné mašinky sledujú aj to na aké stránky chodíte, čo si objednávate v e-shopoch, nuž a dokonca majú všetci prehľad aj o tom, čo pravidelne nakupujete v potravinách, ktorý tovar ste si pozreli posledný týždeň a na základe toho vám podprahovo podsúvajú alternatívy k predaju, ktorý by ste iste nemali nechať ladom, ale najlepšie ihneď ho kúpiť.

Toto je realita s ktorou žiaľ dnes veľa nenarobíme, aj keď z časti sa obmedziť zber dát dá napríklad zákazom synchronizácie zariadení, vypnutím ukladacích diskov a zákazom informovať o vašej polohe. Je pravdou, že tým síce obmedzíte získavanie informácií o vašej osobe, ale na druhej strane, nebudete môcť využívať najrozmanitejšie aplikácie, ktoré s týmito údajmi rátajú.

Príde však čas (a tomu sa nevyhne nikto z nás) kedy vaše aktivity ustanú avšak dáta vo virtuálnom svete ostanú. Čas po vašej smrti. Iste, dá sa tu skonštatovať, že vám osobne to bude tak či onak jedno či sa k vašim údajom niekto dostane a čo s nimi urobí. Nuž, jedno ako jedno. Sú citlivé údaje, fotografie, videá, záznamy, ktoré by nemal nikto vidieť, zvlášť nie vaši blízki. Väčšina má tajnú komôrku, svoju 13 komnatu, do ktorej nechce nechať nahliadnuť nikoho, či už počas života alebo neskôr.

Existuje jedno z riešení u spoločnosti Google, ktoré pri správnom nastavení urobí za vás to, čo ste už nestihli. Na spustenie tohto zákroku je potrebné iba nastaviť čas, po ktorom uplynutí bude Google považovať váš účet za neaktívny. K tomu môže prísť nielen po vašom skone, ale napríklad aj pri dlhodobej hospitalizácii, kedy už nie ste schopní využívať internet, e-maily, úložiská a všetko ostatné.

Netreba mať obavy, žeby vám Google zmazal všetko len tak. Aj tu existuje ešte kontrolný mechanizmus, kedy vás bude Google najskôr upozorňovať k čomu sa schyľuje, prípadne neskôr vyzývať, aby ste opätovne aktivovali účet, o tom si povieme o chvíľu.


Prejdime si teraz nastavenia správcu neaktívnych účtov
 
Ochrana dat google 1
Obrázok 1
Úvodná stránka po zapnutí počítača a otvorení prehliadača, či už je to Chrome alebo Firefox Mozilla (dva najpoužívanejšie) sa otvorí s ponukou Google vyhľadávača. Ponuka nastavení účtu Google je celkom široká. Nás však bude tentoraz zaujímať len ochrana súkromia.

V pravom hornom rohu si na stránke Google kliknete na „Môj účet“. Otvorí sa vám ponuka s viacerými možnosťami nastavenia. Zvoľte podľa priloženého obrázka s červenou šípkou možnosť „Údaje a ochrana súkromia.“Ochrana dat google 2

Obrázok 2 
Dole na stránke sa vám vyrolovali pod záložkou „Ďalšie možnosti“ v tabuľke. Hneď v prvom riadku máte voľbu „Naplánujte, čo po vás zostane v digitálnom svete“.

Po rozklinutí tejto možnosti (viď červená šípka) ste už priamo u príkazov pre Google.
 
Ochrana dat google 3 Obrázok 3
Máme tu možnosť rozhodnúť, kedy bude považovať Google váš účet za neaktívny. Môžeme zvoliť možnosť nastaviť čas od 3 mesiacov neaktivity až po 18 mesiacov. Google bude vaše želanie rešpektovať a príslušný interval čakať.

Aby ste však neprišli k nejakej ujme, bude vás Google niekoľkokrát kontaktovať, prostredníctvom SMS a e-mailovej adresy, aby sa uistil, že váš stav nie je len dočasný a dohoda o zmazaní účtu stále platí.

SMS ako aj e-mailovú adresu si môžete nastaviť práve cez túto stránku. Tiež máte možnosť určiť náhradný e-mail na obnovenie účtu, napríklad pre prípad, žeby ste z nejakého dôvodu nemali prístup cez zadaný pôvodný e-mail k svojmu účtu.
 

Ochrana dat google 4

Obrázok 4
Prejdite teraz na ukážku správy neaktívnych účtov, kde si môžete nastaviť koho má Google informovať o vašej nečinnosti.

Môžete vybrať až desať osôb, ktoré dostanú vašu vopred napísanú správu a tiež možnosť (ak sa tak rozhodnete) stiahnuť si vaše dáta.

V ďalšom kroku môžete nastaviť automatickú odpoveď, ktorú Google odošle každému, kto vám pošle e-mail.
 

Ochrana dat google 5

Obrázok 5 
Kliknutím na tlačítko „ďalej“ prejdete do finalizácie nastavenia.

Tu máte možnosť skontrolovať nastavenia plánu.

Všetky položky sa dajú upraviť, prípadne sa dá celý plán deaktivovať, o čom vás bude Google informovať e-mailom.

Podobne sa k otázke odstránenia účtov stavajú aj sociálne siete. Facebook po kliknutí na šípku v pravom hornom menu ponúkne podpoložku „Nastavenia a súkromie.“

Pod ňou je položka „Nastavenia“ a pod ňou už nájdete relevantnú ponuku: „Určite čo sa má stať s vaším účtom po vašej smrti.“ Následne už postupujte podľa pokynov na obrazovke.

(Daný stav platí k dátumu uverejnenia článku. Zmeny, ktoré môžu zapracovať spomínané spoločnosti do nastavení sa tak môžu časom mierne líšiť.)
 
 
Pripravil pavel ondera, © Slovenské pohrebníctvo
publikované v elektronickej forme 02/2022, aktualizácia 2.3.2024
 

Späť na tému Súčasnosť
 
Viac fotografií v galérii pod článkom
Podporte náš článok
Fotogaléria k článku