Monitoring

27.10.2020

Cintoríny pred Dušičkami v Bratislave

Od 25.10. platí na Slovensku obmedzenie pohybu obyvateľstva, podľa uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 678/2020  prijatého k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020. Zákaz vychádzania platí v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa od 25.10. do 1.11.2020.

Keďže sa blížia jedny z najväčších Sviatkov Slovenska, Pamiatka zosnulých a Sviatok všetkých svätých, počas ktorých sa obyvatelia SR premiešajú takmer dokonale v rámci návštev cintorínov a rodín, vyzval premiér občanov, aby pre tento rok ostali pozostalí doma a návštevu cintorína uskutočnili skôr, alebo neskôr po zrušení obmedzení a núdzového stavu, ktorý platí na základe uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 587 od 1.10. 2020 počas nasledujúcich 45 dní, a ku ktorému sa pridalo uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 678/2020  o obmedzení pohybu obyvateľstva.

 
7221
Ilustračné foto Ondera

Boli sme sa pozrieť na jednom z najväčších cintorínov v Bratislave Vrakuni. Návštevníci si skutočne zobrali nariadenia Vlády a Hlavného hygienika k srdcu. Cintorín bol prázdny, len tu a tam sa vyskytli pozostalí, ktorí aj za cenu pokuty riskovali návštevu cintorína. Samozrejme kvetinová výzdoba hrobov i niekde zapálené dlhohoriace (alebo elektrické) sviečky svedčili o tom, že ľudia hroby svojich milovaných zosnulých pripravovali na Dušičky vopred, bez ohľadu na to, či bude cintorín v dňoch 1. až 2. 11. možné navštíviť. Slabú návštevnosť využili pilčíci, ktorí odstraňovali nebezpečné konáre i celé choré alebo suché dreviny podľa schváleného plánu.

Pred vchodom býva tradične na Dušičky veľmi živo. Dostať tu kúpiť prakticky všetko čo človek potrebuje ku skrášleniu hrobového miesta. Dnes v priestore pred cintorínom ostal už len jeden predajca. Ostatní, ktorí mali uzatvorené zmluvy na prenájom predajných miest svoje miesta uvoľnili, nakoľko nieje komu predávať svoj tovar. Pohreby
7233
Ilustračné foto Ondera


Smrť si samozrejme nevyberá a nerešpektuje rozhodnutia ľudí. Prichádza v časoch pokojných, vojnových i v čase núdzového stavu. Je preto prirodzené, že pohreby - posledné rozlúčky (tak ako mali počas celého trvania pandémie Covid-19) majú aj dnes v opatreniach Hlavného hygienika výnimku za dodržania zvýšených hygienických opatrení. Citujeme z Opatrenia OLP/8326/2020 Hlavného hygienika:

Tento zákaz sa nevzťahuje na výkon obradu krstu, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií. Súčasne sa pri ich výkone ukladajú nasledovné povinnosti: 
• dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami, okrem prípadov u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné, 
• počet účastníkov hromadného podujatia v interiérovom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 15 m2
• dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky, 
• z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia, 
• dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu, 
• v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky), 
• vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.


Aj v tento deň prebiehal pohreb a rozlúčka v Dome smútku priamo na cintoríne. Počet pozostalých bol minimálny oproti pohrebom v normálnych časoch. Predpokladáme, že takto to prebieha na všetkých cintorínoch Slovenska.

Text a fotografie Pavel Ondera © Slovenské pohrebníctvo
publikované na portáli SP net 10. 2020
 
Späť na prehľad správ

Fotografie v priloženej galérii sú zoradené nasledovne:
Vchod do cintorína
Výzdoba hrobov
Ľudia na cintoríne
Údržba drevín
Sviečky
Parkovisko bez predajcov
Posledná rozlúčka

Prezrite si pohodlne ďalšie fotografie
Podporte náš článok