Prax v Európe

12.01.2015

Cintorínske záhradníctvo - výstavy

Celkový vzhľad našich cintorínov a hrobových polí je ovplyvnený asi najviac práve úpravou hrobového miesta. Na takých typoch cintorínov, kde úpravy hrobových miest smerujú k prírodnejším, dochádza aj k uplatneniu väčšieho podielu živého materiálu na ploche hrobu. Pre zabezpečenie odbornej starostlivosti o takéto „zelené hroby“ je potrebné uvažovať aj o vybudovaní cintorínskeho záhradníctva. Úlohou cintorínskeho záhradníctva môže byť údržba zelene cintorína, teda kosenie, ošetrovanie stromov, udržiavanie čistoty na pohrebisku a pod., čo poznáme aj z našich miest a obcí. V Nemecku a Rakúsku, kde je nepretržitá tradícia cintorínskych záhradníctiev, je však nemenej podstatnou a veľmi využívanou službou cintorínskych záhradníctiev údržba hrobov. Ponúkané služby zahŕňajú návrh výsadby zelene hrobu v súlade s prísnymi podmienkami pre individuálnu úpravu hrobu určenými v poriadku cintorína.

Ďalej sú využívané služby realizácie výsadby, jej pravidelnej údržby a pravidelnej výsadby sezónnych rastlín (cibuľoviny, dvojročky, letničky, jesenná výsadba). Zákazníci využívajú aj možnosť výzdoby hrobu kvetinovými darmi a sviečkami podľa želania na vopred určené sviatky. Cintorínske záhradníctva sledujú najnovšie trendy v úpravách hrobových miest, spolupracujú s kamenárskymi firmami a spoločne sa snažia propagovať svoje služby. Možnosťou propagácie je v rámci existujúcich cintorínov napríklad označenie hrobov, ktoré sú v správe cintorínskeho záhradníctva, reklamnou značkou, či vybudovanie vzorových hrobov na pohrebisku.

Cintorínske záhradníctva v Nemecku a Rakúsku však využívajú na svoju propagáciu aj účasť na veľkých záhradníckych výstavách, ako sú BUGA a Laga. BUGA – Bundesgartenschau je spolková záhradnícka výstava s medzinárodnou účasťou, ktorá sa koná každé dva roky už od roku 1951 vždy v inom meste v Nemecku. Laga – Landesgartenschau je krajinská záhradnícka výstava (používa sa tiež skratka LGS), ktorá býva usporiadaná každý rok v jednej zo spolkových krajín Nemecka už od roku 1970. Od roku 1997 sa výstavy Laga konajú nepravidelne aj v Rakúsku.

P9095914
Jeden z ukážkových hrobov, viac fotografií v galérii na konci článku
Cieľom záhradníckych výstav je zlepšiť kvalitu života a životného prostredia, podporiť rozvoj mesta či regiónu a cestovného ruchu v nich. Preto sa v posledných rokoch konajú výstavy najmä v takých mestách a regiónoch, ktoré sú nejakým spôsobom znevýhodnené a záhradnícka výstava tak môže prispieť k podpore regiónu. Vďaka finančnej podpore zo štátnych fondov na usporiadanie takýchto výstav je každý rok v Nemecku usporiadaná aspoň jedna záhradnícka výstava, ktorá trvá pol roka. Počas trvania výstavy sa koná v jej priestoroch, ale aj v okolitých mestách, mnoho kultúrnych a osvetových akcií. Po skončení výstavy zostáva v regióne a meste mnoho nových, či zrekonštruovaných plôch zelene a stavieb, nová infraštruktúra a vybavenosť, z čoho prosperuje mesto a región mnoho ďalších rokov.

Záhradnícke výstavy využívajú na propagáciu rôzne firmy zaoberajúce sa tvorbou, údržbou a ochranou životného prostredia. Na ploche výstavy sú pre tento účel vybudované výstavné pavilóny a je tu vyčlenená aj veľká plocha na realizáciu vzorových záhrad. Ostatné plochy sú upravené parkovo, pre potreby rekreácie, športu, či konania spoločenských a kultúrnych podujatí. Cintorínske záhradníctva spolu s kamenárstvami využívajú možnosť tvorby vonkajších expozícií, a to vytvorením vzorového hrobového poľa s rôznymi druhmi hrobov (urnové, jednohroby, dvojhroby, rodinné hroby a pod.). Návštevníkovi ponúkajú rôzne možnosti úprav hrobov a náhrobkov, oboznamujú ho so súčasnými trendmi v úpravách hrobov z hľadiska kompozičného aj materiálového.

Môžeme len dúfať, že aj v našich podmienkach bude raz možné vybudovať vzorové plochy hrobov, minimálne na našich cintorínoch, ak už nie na záhradníckych výstavách, ktoré upozornia na potrebu odbornej starostlivosti o výsadby hrobov a podporia tak vznik cintorínskych záhradníctiev.

Text a fotografie Ing. Denisa Halajová PhD. © Slovenské pohrebníctvo

 
Späť na tému Výstavy
 

Kliknutím na obrázok otvoríte fotoprílohu
Prezrite si pohodlne ďalších 8 fotografií
 

 
Podporte náš článok
Fotogaléria k článku