Príspevok štátu na pohreb

03.09.2012

august 2012

 Mal by štát zvýšiť minimálnu výšku príspevku na pohreb a napr. zohľadniť i odpracované roky, aby sme sa vyrovnali okolitým krajinám?
 
Sú to prakticky dve otázky v jednom. Poďme rozobrať ako ste sa vyjadrili a následne k téme zaujmeme svoje stanovisko.
 
47,5% odpovedajúcich je za zvýšenie príspevku zo strany štátu, ľahostajný postoj k otázke prejavilo 15% respondentov. Záporne sa vyjadrilo 37,5% hlasujúcich. Graficky to teda môžeme znázorniť takto:

august2012

 
Poobzerajme sa na kultúru pohrebníctva po susedných štátoch. S výnimkou Rakúska, kde štát na pohreb občana neprispieva vôbec (a to je dané výškou životnej úrovne obyvateľstva), príspevky v okolitých štátoch bývajú rôzne. Najlepšie je v tomto smere Poľsko, tradične katolícka krajina, kde sú spôsoby rozlúčky s vierou veľmi úzko späté. Znamená to, že tu sa preferuje pochovávanie do zeme s najväčšou možnou úctou, obradnosťou a pompou. Štát si veľmi dobre uvedomuje, že pohrebníctvo je nielen prosperujúce odvetvie bez ohraničenia konca a prínosom financií v rôznych formách pre štátnu kasu, poskytuje tisíce pracovných miest a znižuje tak nezamestnanosť, ale aj to, že príspevok na pohreb je to posledné, čo môže štát pre občana (ktorý tento štát celý život tvoril a dotoval) urobiť, je tým jediným možným a skutočným vzdaním poslednej vďaky. Výška príspevku v Poľsku je 4000,-Zl (cca 950,-€), čo prakticky znamená takmer polovičné pokrytie nákladov bežnej rodiny na pohreb (klasické uloženie do zeme), ktorá sa chce zo svojim zosnulým rozlúčiť na úrovni a podľa tradície. V Taliansku sa výška nákladov šplhá k sume 5 - 8 tisíc € za pohreb, pravda aj s epitafnou doskou, náhrobkom.

Pozrime sa na krajiny ostatného východného bloku, Česko 5000,-CZK (cca 200,-€) a Maďarsko (10%). Výška príspevku na Slovensku je 79,67 € u bežného občana, a to predstavuje menej ako desatinu skutočných nákladov. Cena priemerného pohrebu vyjde na 800-1100,-€ a viac (klasické uloženie do zeme bez vybudovania náhrobných doplnkov).

Je preto zarážajúce, že toľko odpovedajúcich sa v našej ankete vyslovilo proti zvýšeniu príspevku na pohreb. Prisudzujeme to slabej informovanosti o problematike pohrebníctva na Slovensku a v Európe, ktorú má čiastočne vykryť i náplň nášho magazínu a webového portálu.

Nárast sociálnych pohrebov, alebo spôsobom kremácie, len z dôvodu nedostatku financií v rodine, je tragickou vizitkou stavu sociálnej situácie v našej spoločnosti a starostlivosti štátu o občana. Musíme varovať verejnosť a našu spoločnosť pred úpadkom v týchto tradíciách, ktorý v konečnom dôsledku znamená, že človek po smrti prestáva byť pre spoločnosť jej občanom, ale je len biologickým odpadom, ktorého sa treba čo najlacnejšie zbaviť a na to štát blahosklonne prispeje svojou almužnou.  
Podporte náš článok