Kurz rekonštrukcie tvárovej časti a posmrtná kozmetika

20.04.2015

Asociácia zvýšila kvalifikáciu svojich členov

 Už dlhodobo si kladie Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb (SAPaKS) za cieľ zvyšovanie kvalifikácie svojich členov, aby boli na úrovni európskych štandardov. I preto zorganizovala pre svojich členov bezplatný kurz, ktorý je vo svojom výsledku vyšším stupňom vzdelania v oblasti pohrebníctva. V okolitých krajinách sa stretávame s odborníkmi, ktorí sa zaoberajú balzamovaním, konzervovaním (predĺženie doby možnosti vystavenia zosnulého), ale aj dokonalou úpravou zosnulej osoby do tej miery, aby sa zahladili stopy posmrtných zmien či devastačných poranení.
 
IMG_6441
Viac foto vo väčšom rozlíšení vo fotogalérii na konci článku
Takmer každý človek sa už vo svojom živote stretol s telom zosnulého. Niekto oň pohľadom ani nezavadí, iní, zväčša blízka rodina si posledné pohľady na neho uchováva v pamäti dlhé roky. O to viac je zodpovednejšia úloha pripraviť jeho ostatky rodine tak, aby vyzeral len ako spiaci. Členovia SAPaKS si uvedomujú túto zodpovednosť a keďže ich práca sa nedá z hľadiska etiky propagovať v médiách tak ako reklamy na iné služby, uvedomujú si, že zákazníka si udržia a pritiahnu iba svojou povesťou. Často sa nám stáva, že po dokonalom pohrebe sa do pohrebnej služby dostaví človek, ktorý si vopred vyzistí podmienky poskytnutia služieb a vo svojom závete potom určí, že si želá, aby jeho pohreb vykonala práve táto konkrétna pohrebná služba. Takéto skúsenosti majú práve členovia SAPaKS.

Otrasná spomienka
Posmrtná kozmetika nie je len o oholení a učesaní zosnulého. Toto praktikujú firmičky, ktoré sa držia svojho dvoj-dedinového rajónu a nikdy neboli v zahraničí, nehovoriac o tom, že nepoznajú ani súčasné trendy v pohrebníctve prezentované na výstavách. Im zverení zosnulí potom naháňajú iba strach. Pamätám si na pohreb príbuznej, na ktorej úpravu nebola ochota, skúsenosti, ani prostriedky. Dodnes, keď sa stretneme s blízkymi si živo vybavíme túto otrasnú spomienku. A pri tom stačí tak málo.
 
Prečo je dôležité zveriť svojho blízkeho do rúk odborníkom?
Pre nás, živých, smrťou našich blízkych končí ich existencia. Napriek tomu, že sú to telá, ktoré prechádzajú fyziologickými a biologickými zmenami, sa ich neraz dotýkame, bozkávame ich, a tak nevedomky na seba privolávame možné ohrozenie. Ak je však telo správne uložené (chladiace zariadenie) a následne dokonale pripravené, i takéto formy rozlúčky sú možné.
 
Treba si uvedomiť, že v ľudskom tele po smrti môžu bujnieť aj najnebezpečnejšie hnilobné baktérie Clostridium tetani (Tetanus) a Clostridium perfringens (Gangréna). Tieto anaeróbne organizmy sú pre živého človeka fatálnou hrozbou. Ako prvé útočisko týchto baktérií po smrti ľudského jedinca je drsný povrch jazyka, teda miesto, ktoré je veľmi blízko oblasti, ktorej sa dotýkajú pozostalí pri poslednej rozlúčke. Dá sa povedať, že takmer všetky hnilobné baktérie, ktoré človek vo svojom tele má a pomáhajú mu tráviť či budovať imunitu, čakajú len na smrť svojho hostiteľa. Po jeho smrti po niekoľkých hodinách začínajú s rozkladom tela, a to sa tak stáva infikovaným. Podobne je to aj v prípade ak zosnulý vo svojom živote mal nákazu tuberkulózy. Spiaca nákaza sa po smrti človeka aktivuje a môže sa prenášať na živých. Samozrejme, telo v rukách odborníka je dokonale ošetrené. Zabezpečiť takýto stav tiel zosnulých je prvoradým cieľom členov SAPaKS.

Ako prebiehal kurz
Prednáška, workshop alebo kurz, nazvite to ako chcete, prebehol v sobotu 18. 4. 2015 v hoteli Astra v Bratislave. Organizátor sa obrátil na Polskie Centrum Szkolnictwa Funeralnego. V Poľsku je pohrebníctvo na porovnateľnej úrovni zo západnými krajinami. Jednak je to dané tradíciou, cirkevnou orientáciou poľského národa, jednak výškou príspevku štátu, ktorý na pohreb v súčasnosti prispieva sumou až jeden tisíc eur.
 
IMG_6502
Viac foto vo väčšom rozlíšení vo fotogalérii na konci článku
Okrem komentovanej videoprojekcie s priamymi autentickými postupmi si mali možnosť účastníci vyskúšať rekonštrukciu tvárovej časti na voskových modeloch. Videoprojekcia prebiehala v dvoch etapách. Prvá sa týkala celkovej bezpečnosti, dezinfekcie pracovníkov i upravovaného ľudského tela. Potom sa účastníci dozvedeli o postupoch pri zabezpečovaní čiastočnej konzervácie, plnej konzervácie, realizovania thanatopraktík (balzamovanie). Lektor ďalej prezentoval viacero spôsobov rekonštrukcie, za použitia rôznych materiálov a postupov. Zvláštna časť sa zaoberala postupom pri úprave tvárovej oblasti, dekoltu a rúk. Iba pre zaujímavosť uvediem, že aj pracovníci v pohrebníctve používajú prípravky s podobnými účinkami aké má botox. Školiteľ Adam Ragiel z Poľska potvrdil, že človeka (zvlášť ženy) je možné touto technikou po smrti omladiť aj o pekných pár rokov. Asociácia sprostredkuje pre svojich členov distribúciu týchto prípravkov priamo od výrobcu.

Certifikát len pre absolventov kurzu
V každej pohrebnej službe, ktorá absolvovala tento kurz – work shop, nájdete i certifikát potvrdzujúci, že má oprávnenie na takúto činnosť. Pre zaujímavosť, na základe informácií MMR ČR, podobnú certifikáciu s názvom „Pracovník pro vyšší hygienické zaopatření zesnulých“ v ČR vydávajú na základe štátnej skúšky. Ministerstvo pro místní rozvoj je pripravené vydať a archivovať diplomy, ktoré majú hodnotu výučného listu. Ide o nový systém, zatiaľ však ešte žiadna skúška neprebehla.
 
Byť členom Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb prináša čoraz viac výhod. Zároveň sa zvyšuje garancia ústretovosti voči občanovi v súvislosti s poskytovaním služieb s najvyšším štandardom. Jednoducho u člena SAPaKS je ich klient aj ich pánom.

Pripravil a fotografie poskytol Pavel Ondera © Slovenské pohrebníctvo


Kliknutím na obrázok otvoríte fotoprílohu
Prezrite si pohodlne ďalších 30 fotografií

 

Podporte náš článok