Aké máte skúsenosti na cintorínoch v čase dušičiek?

01.11.2012

Anketa dušičková

Mesiac pred sviatkom ľudovo nazývaným "Dušičky" sme vám položili štyri otázky, kde ste mohli vyjadriť svoje skúsenosti z rokov minulých. Týkali sa spokojnosti s priebehom dušičiek, dopravy, a krádeží. Ako ste odpovedali na konkrétne otázky znázorňujú aj priložené grafy.Boli ste v minulom roku spokojní s priebehom "Dušičiek"?
Áno 64,91%
Nie 35,09%

Viac spokojných ako nespokojných napovedá, že firmy podnikajúce v tejto oblasti sa snažia poskytovať čo najlepšie služby a produkty. Správcovia cintorínov už týždňe pred sviatkami venujú zvýšenú pozornosť úpravám na cintorínoch, zabezpečujú dostatočné množstvo kontajnerov na odpad, organizujú služby počas sviatkov a pod. Samozrejme, číslo v percentách, ktoré vyjadruje nespokojnosť, je ešte stále vysoké.

Kde je potrebné zlepšiť dopravu v týchto dňoch?
Pri cintorínoch 64,44%
V mestách 35,56%

Tento odkaz by mal smerovať k zložkám policajného zboru, ktorý má na starosti dopravu v mestách a obciach. V týchto dňoch by mali naši policajti byť viac ústretovejší a tolerantnejší, do ulíc vyrazilo na svojich tátošoch i osadenstvo vodičov, ktorých počet najazdených kilometrov počas roka len horko ťažko dosiahne päťstovku. Okrem zmätkárov, čerstvých vodičov sa na komplikovaných situáciach na cestách podpisuje i zvýšený pohyb obyvateľstva, ktoré využíva možnosť oddychu počas dní pracovného voľna. Sme zvedaví ako to bude s dopravou tento rok.

oktober2012_1


Druhé dve otázky sa týkali hlavne bezpečnosti a kriminality na cintorínoch v týchto dňoch i počas celého kalendárného roka.

Je podľa vás strážna služba na cintorínoch dostatočná?
Áno 35,09%
Nie 64,91%

Ako vidno, ľudia sa necítia na cintorínoch nejako výnimočne bezpečne a to ako počas týchto sviatkov, tak i v ostatnom roku. Samotná strážna služba na cintorínoch sa dá použiť iba na veľkých pohrebiskách a stojí nemalé peniaze. V menších mestečkách je jej použitie takmer nemysliteľné.

Stratila sa vám niekedy z vášho hrobu výzdoba?
Áno 71,93%
Nie 28,07%

Tieto údaje sú už hrozivejšie a potvrdzujú jedno. Na cintorínoch sa kradne "len taký fukot". Je to však problém dnešnej doby a týka sa krajín celej strednej Európy, kde ešte stále nie je v ľuďoch zakorenená úcta k životu a smrti, k živým a zosnulým tak, ako je to napríklad vo Veľkej Británii, Francúzsku, Taliansku a Nemecku. S kriminalitou bojujeme všetci, niekedy viac a inokedy menej úspešne.

oktober2012_2

 
Podporte náš článok