Čo môžeme čakať pri ďalšej vlne

22.08.2022

Ako ovplyvnila pandémia fungovanie pohrebníctiev?

Pandémia ochorenia COVID-19 spôsobila zvýšenie miery úmrtnosti na celom svete, čo sa dotklo aj prevádzky pohrebných služieb. Preto sme oslovili tri vybrané pohrebníctva - Pohrebné služby mesta Prešov, Pohrebnú službu Kandráč a pohrebníctvo SMUTA s nasledujúcimi otázkami:

1. Mali ste v období od vypuknutia pandémie ochorenia COVID-19 (t. j. marec 2020) problémy so zásobovaním rakvami, urnami a ďalším pohrebným príslušenstvom?

2. Zaznamenali ste nárast záujmu o pohrebné služby za posledné dva roky? A ak áno, kedy bol nárast záujmu o pohrebné služby najciteľnejší? Okrem toho nás zaujímali i ceny za služby, ktoré jednotlivé pohrebníctva poskytujú a pýtali sme sa tiež na okolnosti vzniku oslovených pohrebných spoločností.


Pohrebná služba Kandráč
(ďalej len: PS Kandráč) má prevádzky v Dome smútku v Lipanoch na Jánošíkovej ulici a v Starej Ľubovni na Námestí sv. Mikuláša. Toto pohrebníctvo je riadnym členom Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb, pričom na trhu pôsobí už zhruba 30 rokov. Podľa spolumajiteľa pohrebnej služby Kandráč Mareka Kandráča začal s podnikaním v oblasti pohrebníctva jeho príbuzný Jozef Kandráč.

„Potom asi pred šiestimi rokmi, keď odišiel na dôchodok, odovzdal firmu mladšej generácii, a to mne a môjmu bratrancovi Petrovi. Ako mladí ľudia sme chceli inovovať našu pohrebnú službu, preto sme ako prví na Slovensku začali používať webovú aplikáciu pre pohrebné služby Moderné pohrebníctvo. Ďalšie inovácie zahŕňali živé vysielanie z pohrebu, spomienkové stránky, vynovená internetová stránka, facebooková stránka, spomienkové obrázky pre pozostalých, spúšťacie zariadenie pre rakvu, výzdoba hrobového miesta (smútočný stan, kvety, ozvučenie, sviečky, stojany na vence a sviečky, misa na hlinu a zeleň, satén do hrobu…) a vynovili sme aj kanceláriu, ktorá sa pomaly premieňa na zrejme najmodernejšiu kanceláriu na Slovensku. V budúcnosti plánujeme ešte viac digitalizovať a modernizovať naše služby,“ povedal o histórii a víziách firmy Marek Kandráč.

Na otázku, či mala PS Kandráč problémy so zásobovaním pohrebným príslušenstvom odpovedal takto: „Problémy so zásobovaním rakvami, urnami a ďalším pohrebným príslušenstvom sme nemali, keďže pracujeme so spoľahlivými dodávateľmi, ktorí sa predzásobili. Jediné komplikácie boli spojené s určitými špecifickými typmi rakiev, stále sme však mali a máme bohatú ponuku pohrebného príslušenstva.“

Tak ako aj v iných pohrebníctvach, aj v PS Kandráč zaznamenali nárast záujmu o pohrebné služby. „Veľký nárast bol citeľný vo februári a marci 2021, kedy sme mali raz toľko práce ako obvykle. Počas pandémie sme obliekali aj zosnulých s potvrdeným ochorením COVID-19, ponúkali sme živé vysielanie z pohrebu, zabezpečili sme kňaza a kantorku, ponúkli sme spomienkové stránky na portáli funerio.sk a toho roku sme sa na základe dopytu po našich komplexných pohrebných službách rozhodli otvoriť novú pobočku v Starej Ľubovni,“ priblížil pre magazín Slovenské pohrebníctvo Marek Kandráč. Čo sa týka ceny za poskytované služby, tú sa v PS Kandráč snažia prispôsobiť aktuálnej finančnej situácii obstarávateľa. Kvôli konkurenčnej výhode toto pohrebníctvo konkrétne sumy odmietlo zverejniť, avšak pán Kandráč prezradil, že pozostalí neplatia za smútočný stan, ozvučenie, sviečky k hrobu, trávnaté koberce, parte, vozík, spomienkovú stránku, živé vysielanie z pohrebu, spomienkové obrázky, nosenie vencov, upratanie po pohrebe či dosypanie hliny na hrobové miesto.

Pohrebné služby mesta Prešov
(uvádzané aj ako: Pohrebná služba mesta Prešov), ktoré patria pod prešovské Technické služby, fungujú ako mestská spoločnosť už od roku 1958.
Na starosti majú správu Hlavného cintorína v Prešove, pohrebiska v časti Solivar, ako aj cintorínov Kalvária, Nižná Šebastová, Soľnobanský, Dúbrava, Zlatobanský a Pod Šalgovíkom (články o týchto pohrebiskách nájdete na našej stránke Prešovské cintoríny 1, Prešovské cintoríny 2, Prešovské cintoríny 3 a Prešovská kalvária.

Spoločnosť prevádzkuje non-stop linku a zabezpečuje zvoz zosnulých z domu, patológie alebo zariadenia pre seniorov; vykonanie obradu; uloženie zosnulého do hrobu a ostatné pohrebné náležitosti. Pre pozostalých taktiež ponúka široký výber smútočných potrieb – rakiev, náhrobných krížov, kvetov aj rôznych ďalších doplnkov, a to vo výhodných cenách.
 
kriz
Ústredný kríž na cintoríne Pod Šalgovíkom, ktorý spravujú Pohrebné služby mesta Prešov. (foto: Pavol Ičo)
Od vypuknutia pandémie koronavírusu Pohrebné služby mesta Prešov problémy so zásobovaním pohrebným príslušenstvom nezaznamenali a v rámci pandémie boli zamestnanci spoločnosti najvyťaženejší v období mesiacov september až december 2021.

Za nájom štandardného hrobového miesta si prešovské mestské pohrebné služby účtujú 120 eur na 10 rokov, detské hrobové miesto na 10 rokov stojí 80 eur a za urnové hrobové miesto na rovnaké obdobie sa taktiež platí 80 eur. Výkop hrobu pre dospelú osobu je spoplatnený sumou 95 eur a výkop detského hrobu vyjde na 39 eur.

Najlacnejšia rakva pre dospelého stojí 120 eur, cena za drevený kríž na označenie hrobu sa pohybuje na úrovni 25 eur. Podrobný cenník za jednotlivé služby je dostupný na internetovej stránke Pohrebných služieb mesta Prešov na tejto stránke.

Zvolenské pohrebníctvo SMUTA
je tak isto ako PS Kandráč riadnym členom Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb. Tradícia spoločnosti siaha do roku 1985, keď súčasná majiteľka firmy Danica Klesniaková začala pôsobiť v pohrebníckej oblasti. Po páde minulého režimu sa chcela tejto práci venovať i naďalej a v roku 1991 sa stala majiteľkou súkromného pohrebníctva.

Spoločnosť disponuje moderným technickým vybavením, poskytuje kompletný pohrebný servis, vrátane zhotovenia smútočných oznámení, prípravy vencov, zabezpečenia poslednej rozlúčky, kamenárskych prác a podobne. Svoje služby poskytuje dvadsaťštyri hodín denne a jej zamestnanci v prípade potreby pracujú na území celej Európskej únie. Popritom sa snaží sledovať trendy a novinky vo sfére pohrebníctva doma i v zahraničí a zavádzať ich do praxe.

V období vypuknutia pandémie ochorenia COVID-19 mala pohrebná služba pani Klesniakovej problém so zásobovaním celotelovými ochrannými prostriedkami a pri rakvách bola dlhšia dodacia doba najmä od októbra 2020 do marca 2021, keďže traja dlhoroční dodávatelia tejto pohrebnej služby nestíhali truhly pre veľký dopyt vyrábať. Po tieto dni však už takéto problémy vo firme SMUTA neevidujú.

Veľmi vysoký nárast záujmu o pohrebné služby zaznamenalo toto pohrebníctvo hlavne od októbra 2020 do marca 2021 a potom aj v období september až december 2021.

„Tento druhý nárast záujmu o naše služby však nebol až taký enormný ako od konca roku 2020 do marca 2021, čo si vysvetľujem tým, že už prebiehalo očkovanie proti koronavírusu,“ podotkla Klesniaková. A na záver ešte informácia o cene pohrebu organizovaného spoločnosťou SMUTA – celý obrad so všetkými náležitosťami vyjde podľa pani majiteľky v priemere na 1100 eur.
 

Pozrite si fotogalériu pod článkom od autora článku
Popisky k fotografiám dole pod foto
 

Pripravil Pavol Ičo © Slovenské pohrebníctvo
publikované na portáli SP net 08. 2022
 
 
Podporte náš článok
Fotogaléria k článku