Prevádzkovanie pohrebiska

05.02.2024

Školenie marec 2024

PR článok — Do obsahu oznámenia redakcia nezasahovala
 


Organizácia školení a seminárov - Mgr. Furman Ul. Ing. Straku 4 , 052 01 Spišská Nová Ves, 0905 350 683, mail oss.snv@gmail.com 
Vážené dámy, vážení páni, každá obec, mesto by podľa zákona mala mať preškolenú osobu, ktorá by mala spĺňať podmienku odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebiska.

Preto sme pre Vás pripravili túto odbornú prípravu, ktorá je akreditovaná MŠVVaŠ SR č. 1101/2022/11/1 ako vzdelávací program ďalšieho vzdelávania.

Ponuka pre frekventantov odbornej prípravy, ktorí sa zúčastnili na našich kurzoch od roku 2017:
- Ak máte určité nejasnosti, dotazy k danej problematike – pohrebísk, pohrebných služieb, je možnosť sa elektronicky , resp. telefonicky poradiť a prekonzultovať Váš problém s našimi lektormi, odborníkmi k problematike.
 
Pozvánka:

 
Skolenie marec 2024
 
 


 
 


 
Skolenie marec 2024
 
 

Stiahnite si pozvánku s komplet informáciami vo formáte PDF


Do obsahu oznámenia redakcia nezasahovala
Podporte náš článok