TS MV SR

11.02.2021

11. februára - Deň 112

Jedenásty február sa každoročne spája s európskym dňom čísla tiesňového volania 112. Na túto linku možno telefonovať len v prípadoch, keď je ohrozený ľudský život, zdravie, majetok alebo životné prostredie, a kedy je nutný okamžitý zásah zložiek integrovaného záchranného systému (IZS).


Operátor musí po prijatí hovoru okamžite vyhodnotiť situáciu a následne zapojiť do konferenčného hovoru zložku IZS, ktorú si daný stav tiesne alebo mimoriadna udalosť vyžaduje. Napríklad pri dopravnej nehode pridá do hovoru zdravotnú službu, policajtov a hasičov tak, aby bol zabezpečený komplexný výjazd na miesto udalosti.

 
TS MV SR
Ilustračné foto PPZ MV SR

Medzi najčastejšie prípady, ktoré občania nahlasujú na 112-ku, patria spomínané dopravné nehody, náhle zhoršenie zdravotného stavu, znečisťovanie životného prostredia, ako aj vytopenie domov pri silných prívalových dažďoch.


Aj vďaka osvete sa číslo 112 dostalo do povedomia občanov. Pozitívnou správou je, že každoročne zaznamenávame znižovanie počtu neoprávnených volaní na 112-ku, čo zároveň vplýva aj na znižovanie počtu celkových volaní.


Za uplynulé štyri roky klesol počet neoprávnených volaní o 13%. Kým v roku 2017 prijala 112-ka viac ako 1 223 000 volaní, z ktorých 54% bolo neoprávnených, za minulý rok sme zaznamenali celkovo 1 010 286 volaní, z ktorých neoprávnených bolo 412 901 volaní, čo predstavuje 41%. Operátori v roku 2020 zaznamenali aj 16 421 SMS správ na 112-ku a taktiež 2 323 volaní prostredníctvom e-callu vo vozidlách. (Podrobnejšia štatistika za jednotlivé kraje sa nachádza v priloženej grafike.)


Medzi najčastejšie neoprávnené volania patria tie, pri ktorých si občania od operátorov tiesňovej linky vyžadujú telefónne čísla pre svoju potrebu, resp. sa chcú len o niečom informovať.


„Európske číslo tiesňového volania 112 je jediné tiesňové číslo, z ktorého je možné vyžiadať si pomoc aj z telefónov bez SIM karty alebo z oblastí, kde volajúci nemá signál svojej domovskej mobilnej siete. Navyše disponuje aj lokalizáciou volajúceho, čo do značnej miery dokáže zrýchliť celú záchrannú akciu,“ povedal minister vnútra Roman Mikulec.


Na linku 112 rozhodne nevolajte, keď nie ste v tiesni alebo nie ste svedkom mimoriadnej udalosti. Blokujete ju pre tých, ktorí pomoc skutočne potrebujú.Tlačový odbor Kancelárie ministra vnútra © Slovenské pohrebníctvo
publikované na portáli SP net 02. 2021
 
Podporte náš článok
Fotogaléria k článku