13.01.2022

Školenie január, február 2022

PR článok
 


Organizácia školení a seminárov - Mgr. Furman Ul. Ing. Straku 4 , 052 01 Spišská Nová Ves 
Vážené dámy, vážení páni, každá obec, mesto by podľa zákona mala mať preškolenú osobu, ktorá by mala spĺňať podmienku odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebiska.

Preto sme pre Vás pripravili túto odbornú prípravu, ktorá je akreditovaná MŠVVaŠ SR č. 1101/2017/9/2 ako vzdelávací program ďalšieho vzdelávania.
 
Skolenie januar 2022  SNV-2
 


 
skolenie febr 2022  MojmírovceDo obsahu oznámenia redakcia nezasahovala
Podporte náš článok