26.07.2022

Školenie august 2022

PR článok
 


Organizácia školení a seminárov - Mgr. Furman Ul. Ing. Straku 4 , 052 01 Spišská Nová Ves, 0905 350 683, mail oss.snv@gmail.com 
Vážené dámy, vážení páni, každá obec, mesto by podľa zákona mala mať preškolenú osobu, ktorá by mala spĺňať podmienku odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebiska.

Preto sme pre Vás pripravili túto odbornú prípravu, ktorá je akreditovaná MŠVVaŠ SR č. 1101/2017/9/2 ako vzdelávací program ďalšieho vzdelávania.
 
Skolenie august2022  SNV-2
 
 


 
Vážené dámy, vážení páni, každá obec, mesto by podľa zákona mala mať preškolenú osobu, ktorá by mala spĺňať podmienku odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebiska.

Preto sme pre Vás pripravili túto odbornú prípravu, ktorá je akreditovaná MŠVVaŠ SR č. 1101/2017/9/2 ako vzdelávací program ďalšieho vzdelávania.
 
Skolenie august 2022  SNV-2
 
 

Stiahnite si pozvánku s komplet informáciami vo formáte PDF


Do obsahu oznámenia redakcia nezasahovala
Podporte náš článok