Aktuálne

21.04.2021

Školenia - odborná spôsobilosť na rok 2021

PR článok
Organizácia školení a seminárov - Mgr. Furman
Ul. Ing. Straku 4 , 052 01 Spišská Nová Ves

Vážené dámy, vážení páni,

každá obec, mesto by podľa zákona mala mať preškolenú osobu, ktorá by mala spĺňať podmienku odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebiska.

Preto sme pre Vás pripravili túto odbornú prípravu, ktorá je akreditovaná MŠVVaŠ SR č. 1101/2017/9/2 ako vzdelávací program ďalšieho vzdelávania.


 
 
skolenie pohrebisko
Stiahnite si pozvánku vo formáte PDF
 
skolenia 2021
Stiahnite si oznámenie vo formáte PDF
Do obsahu oznámenia redakcia nezasahovala 
 
Podporte náš článok