Predbežný plán

21.04.2021

Školenia - odborná spôsobilosť na rok 2021

Organizácia školení a seminárov - Mgr. Furman

Ul. Ing. Straku 4 , 052 01 Spišská Nová Ves

--------------------------------------------------------------------------------

PREDBEŽNÁ PONUKA NA ROK 2021

 

OŠS v spolupráci so Slovenskou Asociáciou Pohrebných a Kremačných Služieb,

 

/ SAPAKS /predbežne pripravuje na rok 2021:

 

1/ odbornú prípravu na prevádzkovanie pohrebiska ( 60 vyuč. hodín )

 

2/ odbornú prípravu na prevádzkovanie pohrebných služieb (70 vyuč. hodín )

 

 

Miesto konania : 1. MOJMÍROVCE

2. SPIŠSKÁ NOVÁ VES

3. KYSUCKÝ LIESKOVEC

 

Termín : v roku 2021 – ihneď po ukončení pandemickej situácie na

Slovensku

 

Obsah odb. prípravy: -prevádzková časť

-právna časť

 

Účastníci obdržia : elaboráty, smernice a materiály týkajúce sa

prevádzkovania pohrebiska resp.pohrebných služieb

 

Ukončenie odb. prípravy: bude uskutočnené pohovormi a testom, vytvoreného z otázok týkajúcich sa danej problematiky a prebraných tém súvisiacich s prevádzkovaním pohrebiska / pohrebných služieb.

Po úspešnom ukončení účastníci obdržia osvedčenie o absolvovaní odb. prípravy na prevádzkovanie pohrebiska resp. pohrebných služieb platné na celom území SR.

 

Informácie, predbežný záujem:

 

OŠS- Mgr. Furman

Ul. Ing. Straku 4 e-mail: oss.snv@gmail.com

052 01 Sp. Nová Ves tel.: 0905 350 683

 

 

 

 

 

 

Pretože chceme proporciálne v rámci Slovenska realizovať odbornú prípravu

 

na prevádzkovanie pohrebiska alebo pohrebných služieb, môžete nám

 

oznámiť predbežný záujem v ktorom mieste konania sa chcete zúčastniť.

 

Konkrétny termín Vám bude oznámený.

 

 

Miesta konania odbornej prípravy :

 

1/ MOJMÍROVCE

 

2/ SPIŠKÁ NOVÁ VES

 

3/ KYSUCKÝ LIESKOVECStiahnite si plán vo formáte PDF - Plan 2021 Furman
 

Obsah tohoto oznámenia vypracoval Mgr. Furman, redakcia do neho nezasahovala.

Podporte náš článok
Mal by sa stať Ondrejský cintorín v Bratislave miestom posledného odpočinku najvýznamnejších osobností súčasného Slovenska?
Áno
Počet hlasov: 127 52%
Nie
Počet hlasov: 118 48%

Feminia
auto impex 1
EFFS
Mapa členov - sidebar
sapaks