04.01.2021

Situácia na Slovensku

Po mimoriadnom zasadaní Vlády (31.12.2020) vydal ÚVZ SR opatrenie čiastka 38/2020 Vyhláška č. 77. vo Vestníku vlády. Zo zákazu činnosti prevádzok sú vyňaté pohrebné služby, pohrebiská a krematóriá na ktoré sa toto obmedzenie nevzťahuje podľa: Vyhláška č. 77. § 1 (2) písm. p). Na pohreboch sa však môže zúčastniť len 6 osôb. Vyhláška č. 77. § 4 (2) písm. b)

Očkovanie Vakcinácia
Na adresu Asociácie prichádzajú podnety týkajúce sa očkovania proti Covid 19 pre pracovníkov pohrebných služieb. Podľa stratégie očkovania, ktorá je uverejnená na stránke Ministerstva zdravotníctva pod názvom: Národná stratégia očkovania proti ochoreniu Covid - 19 v podmienkach SR, by pracovníci pohrebných služieb mali spadať pod kategóriu "Pracovníci inej kritickej infraštruktúry (v možnom priamom kontakte s rizikovou populáciou)" a tí by mali byť očkovaní v rámci prvej vlny viď Stratégia očkovania Covid 19 bod 3. Realizácia vakcinácie, 3.1 Prioritné skupiny realizácie vakcinácie bod A Prvá vlna strana 8,9.

Na stránke korona.gov.sk spustili pilotný registračný formulár pre prihlásenie (objednanie) sa na očkovanie. Zatiaľ sa môžu registrovať zdravotníci, zamestnanci DSS, upratovacích firiem v nemocniciach a terénni sociálni pracovníci.

Priložená reportáž je z TV Markíza, ilustračné foto archív redakcie Slovenské pohrebníctvo linky na uvedené stránky a dokumenty nájdete na stránke Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb www.sapaks.sk

 
Podporte náš článok