Školenie

23.08.2019

Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebnej služby, pohrebiska

Na základe akreditácie MŠVVaŠ SR pripravuje OŠS v spolupráci so Slovenskou asociáciou pohrebných a kremačných služieb odbornú prípravu:

 

ODBORNÁ PRÍPRAVA NA PREVÁDZKOVANIE POHREBISKA - rozsah 60 hodín

Termín konania: 7.10.2019 o 10:00 hod                  

Miesto konania:  Ul. Ing. Straku 4, Spišská Nová Ves                                                            

 

Účastnícky poplatok380 eur / osoba  

Občerstvenie, obedzabezpečí organizátor


Obsah odb. prípravy:  - prevádzková časť    

                                        - právna časť                                 

 

Účastníci   obdržia: elaboráty, smernice  a materiály týkajúce sa prevádzkovania pohrebiska.                                                     

  

Ukončenie odb. prípravy:  bude uskutočnené pohovormi a testom, vytvoreného z otázok týkajúcich sa danej problematiky a prebraných tém súvisiacich s prevádzkovaním pohrebiska. Po úspešnom ukončení  účastníci obdržia osvedčenie o absolvovaní odb. prípravy na prevádzkovanie pohrebiska platné na celom území SR.

 

Informácie, prihlášky:     

OŠS- Mgr. Furman                                          IČO: 14 373 297

Ul. Ing. Straku 4                                              e-mail: oss@stonline.sk 

052 01  Sp. Nová Ves                                     tel.: 0905 350 683                                                                                       

                                                                                     

 

 

Podporte náš článok