V spolupráci so SAPaKS

20.11.2019

Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska

 


Každá obec, mesto by podľa zákona mala mať preškolenú osobu, ktorá by mala spĺňať podmienku odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebiska. Preto sme pre Vás pripravili túto odbornú prípravu, ktorá je akreditovaná MŠVVaŠ SR č. 1101/2017/9/2 ako vzdelávací program ďalšieho vzdelávania.


OŠS v spolupráci so Slovenskou asociáciou pohrebných a kremačných služieb, Vás týmto srdečne pozýva na odbornú prípravu na prevádzkovanie pohrebiska,  ktorá sa bude konať v rozsahu 60 hodín.

 

 

ODBORNÁ PRÍPRAVA NA PREVÁDZKOVANIE POHREBISKA

Termín konania:  od 09.decembra 2019  od  10.00 hodiny                   

Miesto konania:  Trenčín, Dopravná akadémia, Školská 66                                                            

 

Účastnícky poplatok380 eur / osoba  

Účast.poplatok uhraďte na účet VÚB SNV  č.ú: SK 20 0200 0000 0012 2607 7259 

resp. vyplatiť priamo pri prezentácii

 

Občerstvenie, obedzabezpečí organizátor


Obsah odb. prípravy:  -prevádzková časť    

                                        -právna časť                                 

 

Účastníci   obdržia: elaboráty, smernice  a materiály týkajúce sa prevádzkovania pohrebiska,                                                       

  

Ukončenie odb. prípravy:  bude uskutočnené pohovormi a testom, vytvoreného z otázok týkajúcich sa danej problematiky a prebraných tém súvisiacich s prevádzkovaním pohrebiska. Po úspešnom ukončení  účastníci obdržia osvedčenie o absolvovaní odb. prípravy na prevádzkovanie pohrebiska platné na celom území SR.

 

Informácie, prihlášky:     

OŠS- Mgr. Furman                                          IČO: 14 373 297

Ul. Ing. Straku 4                                              e-mail: oss@stonline.sk 

052 01  Sp. Nová Ves                                     tel.: 0905 350 683                                                                                       

                                                                                     

 

 

Podporte náš článok