Inzercia

  • Pohrebné služby

  • Kamenárstvo

  • Kvetinárstvo

  • Výroba rakiev, urien, spomienkových predmetov

  • Doplnky a príslušenstvo
Ak sa vaša služba nehodí do žiadnej z kategórií, vieme flexibilne prispôsobiť ponuku a  vytvoríme novú kategóriu. V prípade záujmu, akýchkoľvek otázok, kontaktujte redakciu prostredníctvom záložky kontakty, alebo napíšte priamo na pohrebnictvo@pohrebnictvo.sk

Okrem inzercie v tlačenej forme magazínu, ponúkame i reklamné priestory na tomto portáli. V prípade záujmu o internetovú reklamu využite prosím náš kontaktný formulár, alebo nám zašlite vaše predstavy na mail pohrebnictvo@pohrebnictvo.sk
 
 
 
 
 
Magazín Slovenské pohrebníctvo je vo forme PDF zdarma distribuovaný firmám a podnikateľom (najmä pohrebným službám, výrobcom, poskytovateľom služieb), ďalej skupinám z radov občanov, ktorí sa touto problematikou zaoberajú či už v rámci svojho biznisu alebo to vyplýva z ich pracovných povinností. Ide o domovy seniorov, hospice, matriky, úrady verejného zdravotníctva, súdnolekárske pracoviská, miestne úrady, magistráty, starostom, primátorom a pod.. V neposlednom rade je tiež distribuovaný i širokému spektru z radov súkromných záujemcov, ktorí sa k  jeho odberu prihlásili  individuálne.


 
Cenník portálu Slovenské pohrebníctvo

Stred hlavička ........................................................................3,50€ / deň
Pravý stĺpec Inzerát v bloku s odkazom na článok............  2,50€ / deň
Pravý stĺpec len banner s preklikom na web.....................  2,20€ / deň
Inzercia dole len banner  s preklikom na web...................  2,00€ / deň