Informácie o dopravnej situácii MHD počas sviatkov

08.10.2014

Hlavné mesto - doprava Dušičky 2014

 Dopravný podnik Bratislava tak ako po minulé roky zabezpečí pre cestujúcu verejnosť aj tento rok posilnenú dopravu počas dušičiek.

V súvislosti s blížiacimi sa novembrovými sviatkami – Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých - si dovoľujeme informovať cestujúcich, že Dopravný podnik Bratislava tak ako každý rok, tak aj tento zabezpečí posilnenú dopravu. Opäť očakávame zvýšenú návštevnosť cintorínov v dňoch 1. až 2. novembra 2014, preto budú autobusové a trolejbusové linky posilnené. DPB posilní premávku aj dvoma mimoriadnymi autobusovými linkami X38 a X80.

Linka č. X38 bude premávať v úseku Patrónka – Krematórium v čase od 9:00 do 19:00 v 20 minútovom intervale
Linka č. X80 zabezpečí obslužnosť v úseku Holíčska - Cintorín Petržalka v čase od 9:00 do 17:00 v 30 minútovom intervale
Linka č. 32 bude premávať v čase od 9:00 do 18:00 v 15 minútovom intervale podľa osobitného cestovného poriadku
Linka č. 37 bude kapacitne posilnená výpravou kĺbových autobusov, pričom úsek Záhorská Bystrica – Marianka – Záhorská Bystrica bude obsluhovaný samostatným vozidlom. Vodiči v Záhorskej Bystrici umožnia prestup cestujúcim medzi nadväzujúcimi spojmi
Linka č. 39 bude premávať v 7 - 8 minútových intervaloch podľa osobitného cestovného poriadku
Linka č. 208 bude kapacitne posilnená výpravou kĺbových vozidiel.

Počas jesenných školských prázdnin 30. až 31. októbra 2014 nebudú vypravené linky školskej dopravy a nebudú vykonané spoje školskej dopravy z určených liniek. Ostatné linky MHD jazdia podľa štandardného cestovného poriadku - pracovný deň.
 
Informácie poskytla Mgr. Adriana Volfová, vedúca oddelenia komunikácie a hovorkyňa Dopravného podniku Bratislava, a.s.
 


Redakcia nezodpovedá za naplnenie obsahu uvedených údajov, ktoré obdržala od osloveného subjektu © Slovenské pohrebníctvo
Podporte náš článok