Pre samosprávy a občanov

servis


Anketa pre vás
Staňte sa reportérom!

Pošlite nám svoje foto zo zaujímavých pohrebísk vo svete. Môžete pridať aj vlastný sprievodný text. Vhodné príspevky uverejníme na tomto portáli alebo v tlačenej forme časopisu. Je možná aj dlhodobá spolupráca.


effsPartneri a sponzori
logosapaksweb

 

 

Erbpngweb2

  

prihovory banner

 


olca_web

 

Z histórie

2017

Čachtické podzemie

Tajomstvá Slovenska Najskôr mali slúžiť ako pivnice, no neskôr našli využitie ako úkryt pred rabovaním, či dokonca ako žaláre. Hovoríme o podzemných chodbách pod Čachticami, ktoré v minulosti merali niekoľko kilome...
Čítať ďalej

Takto sa pochovávalo na hrade Devín

Archeológia Hrad Devín patrí spolu s Bratislavským a Nitrianskym hradom k najstarším historicky doloženým hradným objektom na Slovensku. Devínsky hrad bol osídlený od mladšej doby kamennej až do novoveku. S...
Čítať ďalej

Po stopách slovenských povstalcov

Branisko Potom, čo bol v marci 1848 prijatý Zákon o nezávislosti Uhorska, ktorý priznal maďarskej vrchnosti rozsiahle právomoci, tlak maďarizácie stúpal a národní buditelia sa preto rozhodli pre ozbrojen...
Čítať ďalej

Tajomný Šoldov

História Len v blízkosti obce Štrba sa nachádzajú hneď tri významné archeologické lokality – Šoldov, Hrachovisko a Za Kolombriakom. Pri archeologickom nálezisku Šoldov navyše stojí míľnik zo 14. storočia...
Čítať ďalej
1 2 3 »

2016

V Púštnej búrke aj pohrebná rota

Smrť sa vojakom nevyhýba Keď si začiatkom marca na slovenskom ministerstve obrany pripomínali 25. výročie ukončenia operácie Púštna búrka, vtedajší 1. zástupca náčelníka generálneho štábu Ozbrojených síl SR generálporuč...
Čítať ďalej

Zabudnuté obete augusta 1968

Stanislav Sivák Na Slovensku zahynulo rukou ruského vojaka 18 ľudí (niektoré zdroje uvádzajú vyše dvojnásobok 37). V Bratislave to boli až štyria z nich. Medzi najznámejšie obete patrí 15-ročná študentka Danka ...
Čítať ďalej

Krypty pod jezuitským kostolom

Skalica V Skalici sa nachádza až 15 kostolov, pričom pod väčšinou z nich sú vybudované podzemné krypty. S najväčšou pravdepodobnosťou je Skalica mestom, kde sa na prepočet obyvateľov a rozlohu územia na...
Čítať ďalej

V evidencii vojnových hrobov sa môžeme inšpirovať Čechmi

Rozhovor s Ing. Janou Kráľovou Z druhej medzinárodnej konferencie pohrebníctva vo Višegrádskom priestore, ktorá sa konala v dňoch 23. – 24. septembra v maďarskom Ostrihome vyplynulo, že by bolo prínosné pracovať na spoločnej ...
Čítať ďalej

Kde sú v skutočnosti pochovaní padlí vojaci II.

2. časť Ani 70 rokov od skončenia druhej svetovej vojny nie je v mnohých prípadoch známe, kde v skutočnosti sú pochovaní padlí vojaci. Počas svojho bádania pri zisťovaní údajov o vojakoch, ktorí padli a...
Čítať ďalej
1 2 »

2015

Predstavy o duši u našich predkov

Katedra etnológie a folkloristiky FF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Margita Jágerová Duša je pokladaná za základný pojem v rôznych náboženských systémoch, filozofických prúdoch a vo všeobecnosti je definovaná ako nehmotná podstata človeka. Pri popisovaní  pohrebných obyčají akéh...
Čítať ďalej

Alžbeta Báthoryová a Čachtice

Hrad ožíva  Svedectvá archeologických nálezov dokazujú, že čachtický hradný kopec bol osídľovaný už v praveku. Čachtický hrad sa však preslávil najmä vďaka Alžbete Báthoryovej a legende o stovkách umučenýc...
Čítať ďalej

Cintoríny sú kamennou kronikou...

...matrikou, učebnicou histórie i literárnym pamätníkom. Aj pred viac ako tristo rokmi pretekali širokým korytom vody Dunaja cez vtedajší Pressburg, alebo ak chcete Pozsony. Už vtedy bolo niekoľko desaťročí dopriate aj tunajšej židovskej komunite užív...
Čítať ďalej

Múzeum histórie pohrebníctva

Centrálny cintorín Viedeň Hovorí sa, že Viedenčania majú osobitný vzťah ku smrti. Možno aj preto sa na Centrálnom Viedenskom cintoríne nachádza Múzeum histórie pohrebníctva. Nezvyčajné muzeálne zbierky dávajú možnosť náv...
Čítať ďalej

Pod Ostrihomskou katedrálou

Ostrihomská bazilika V časopise Slovenské pohrebníctvo ste už mohli vidieť krypty a hrobky viacerých slovenských kostolov, vrátane kostnice u svätého Jakuba v Českej republike. Dnes Vám prinášame reportáž z najväčši...
Čítať ďalej
1 2 »

Staršie

Najväčšia krypta na Slovensku

Kostol pod kostolom Pod viacerými kostolmi na Slovensku sa nachádza sieť hrobiek, v ktorých boli v minulosti pochovaní predstavitelia cirkví, ale aj významní mešťania. Najväčšia krypta na Slovensku je pod farským K...
Čítať ďalej

Opäť na Národnom cintoríne

Osobnosti Slovenska V minulom diele o Národnom cintoríne v Martine sme vám predstavili miesta posledného odpočinku spisovateľov Janka Kráľa, Svetozára Hurbana Vajanského a Martina Kukučína. Dnes sa s nami pozrite n...
Čítať ďalej

Najväčšia krypta v Trnave

Pod Katedrálou sv. Jána Krstiteľa Trnavská arcidiecéza sprístupňuje verejnosti hrobky pod trnavskými kostolmi pri zvláštnych príležitostiach. Redaktori odborného časopisu Slovenské pohrebníctvo mali možnosť nazrieť do útrob unik...
Čítať ďalej

Prayov kódex

Pohrebná reč z konca 12. storočia  Pohrebná reč (kázeň) je v našich končinách neodmysliteľnou súčasťou predovšetkým cirkevných pohrebných obradov. Táto tradícia sa zachováva už dlhé stáročia, čoho svedectvom je aj text pohrebnej...
Čítať ďalej

Jozef Kroner

Spomienka na Bohom nadaného herca  Rodák zo Staškova pri Čadci, slovenský herec 20. storočia a jeho postavy vo filmoch Jánošík I. a II., Kubo, Obchod na korze, Rysavá jalovica, Pacho, hybský zbojník, Sváko Ragan či Tisícročná vč...
Čítať ďalej
1 2 3 4 5 »


  Ostatné témy
Tvárou v tvár smútku
O cintorínoch
Architektúra
Kameň na cintorínoch
Spravodajstvo
  Súdne lekárstvo
Za hranicou zákona
Profesionáli
Floristika
Súčasnosť
Späť na všetky články zoradené podľa dátumu