Pre samosprávy a občanov
Z výstavy Slovak Funeral 2016 - video

Prejsť na video
 


servis
Anketa pre vás
Unikátna expozícia Body The Exhibition rozdeľuje verejnosť: Interaktívne poznanie ľudského tela alebo neetická výstava?
Staňte sa reportérom!

Pošlite nám svoje foto zo zaujímavých pohrebísk vo svete. Môžete pridať aj vlastný sprievodný text. Vhodné príspevky uverejníme na tomto portáli alebo v tlačenej forme časopisu. Je možná aj dlhodobá spolupráca.
Partneri a sponzori
 

 

logosapaksweb

 

 

Erbpngweb2

  


olca_web

 

Vysoké stromy nahradili drevorezbárskou galériou

Netradičné riešenie

Vysoké stromy nahradili drevorezbárskou galériou 06.07.2017 -
V Hornom Hričove pri Žiline majú netradičný cintorín, ktorý si chodia obzerať aj ľudia z okolitých obcí či zahraničia. Na pňoch bývalých stromov, ktoré prekážali návštevníkom cintorína, nechal správca umiestniť 20 biblických výjavov. O unikátnej drevorezbárskej galérii sme sa rozprávali so starostom obce Horný Hričov Ing. Dušanom Ďuríčkom.

Pôvodne na cintoríne Horný Hričov boli vysadené ihličnaté duglasky. Prečo obec pristúpila k takejto netradičnej drevorezbárskej galérii na cintoríne?
Keď stromy dosiahli svoju dospelosť, hraničné výšky stromov začali byť pre návštevníkov cintorína nebezpečné. Nebezpečie hrozilo najmä vtedy, keď napadol sneh a krehké konáre sa pod jeho ťarchou lámali a padali na hroby, pomníky a na ľudí. Jeden občan bol svedkom, ako padajúca haluz, obťažkaná zamrznutým snehom, zasiahla a do krvi poranila tvár pri hrobe stojacej pozostalej. Bývalé vedenie obce na čele so starostom Ing. Jozefom Trizuljakom sa preto rozhodlo odstrániť stromy, aj keď to nebolo každému po vôli a aj v súčasnej dobe sa nájde dosť kritikov tohto riešenia. Už pred ich zrezaním, sa v spolupráci so Strednou odbornou školou stavebnou na ulici Rosinská cesta 4 v Žiline a jej žiakmi dohodlo, že sa na cintoríne umiestnia do pôvodných pňov zapustené drevené reliéfy biblických výjavov. Vrchy pňov sa opatrili kužeľovými šindľovými strieškami, spodné časti sa odizolovali od zostatkov pňov v zemi.

Drevorezbárska galéria vyrástla na pňoch bývalých stromov, ktoré sa nechali dva a pol metra vysoké, zospodu sa podrezali, zaizolovali a nechali určitý čas vyschnúť. Kto bol autorom uvedených diel?
Drevorezby zhotovili v školskom roku 2006 – 2007 žiaci 2., 3. a 4. ročníka Strednej odbornej školy stavebnej v Žiline, študijný odbor umelecko-remeselné spracúvanie dreva – rezbárske práce. Pod vedením majstrov odborného výcviku Mgr. Miškovského, p. Šimčíkovej a p. Štafena. Tento „rodný list” si možno prečítať na drevorezbe jedného z 20-tich kmeňov. Do práce sa pustili žiaci Ryljak, Cipko, Holienčík, Savkovič, Šimún, Vojtek, Púček, Vršanský, Cisár, Rajtek, Kmeť, Prístupník, Bado, Bugový, Cigánik, Chodelka, Dodok, Száraz, Pažitka, Kmecík, Birzový a Krutek. Školu viedla pani riaditeľka Ing. Mária Wienerová.V roku 2007 sa cintorínu dostalo tohoto obdivuhodného skrášlenia.

Drevorezbárska galéria pozostáva z 20-tich stĺpov. Aké sú motívy na týchto stĺpoch?
O námete reliéfov sa diskutovalo dlhšie. Nakoniec sa od myšlienky Krížovej cesty upustilo a žiaci si ozrejmili niektoré výjavy z Biblie, čo sa považovalo za príhodnejšie vzhľadom na umiestnenie na cintoríne. Okolo cintorína, v mieste pôvodných douglasiek, tak dnes stojí dvadsať pomníčkov „padlých” stromov – výjavov z biblie: Kráľovná mája, Cesta do Jeruzalema, Krst dieťaťa, Z krížovej cesty Ježiša, Jonášova veľryba, Baránok boží, Lampy s olejom, Pokora pred krížom, Kajúcny hriešnik, Golgota, Zoslanie ducha svätého, Svätá rodina, Zbožnosť, Ukladanie do hrobu, Ježiš pred Herodesom, Kopijníci, Stvorenie neba a zeme, Premena chleba a vína, Kľúč od kráľovstva nebeského, Uzdravenie chorého Lazara.

Uprostred cintorína sa nachádza nový kríž, v tesnej blízkosti výjavov vzkriesenia a nanebovstúpenia, najväčších výročí v roku. V rohu cintorína je umiestnený patrón zosnulých sv. Jozef. Tematické okruhy, návrhy aj s popismi, pripravil správca fary v Dolnom Hričove Peter Kuliaček. Výsledkom sú drevorezby v prírodnej farbe na tmavých pňoch. Na každej drevorezbe je vyryté meno študenta. Haluzie zo stromov si odviezli miestni občania a zostatky boli postúpené miestnej píle na rezivo. Niektoré z týchto detí, autorov reliéfov, už majú úspešne za sebou vysoké školy.

Aké sú reakcie návštevníkov cintorína na túto galériu?
Obdivu tomuto dielu v prírode sa dostalo od mnohých ľudí. Ocenila ho aj odborná komisia pri Ministerstve životného prostredia a SAŽP, ktorá posudzovala pripravenosť obce do súťaže „Dedina roka 2011“. Obec nakoniec odmenili za aktivity v oblasti starostlivosti o prírodu, rozširovanie alejí a celkový vzťah k zeleni titulom „Dedina ako záhrada”. Občas sem zablúdia aj cyklisti. Jeden náš mladík, ktorý sa zamestnal v Nemecku, s nadšením zvestoval, že reportáž o drevorezbárskej galérii na našom cintoríne zazrel aj v programe nemeckej televízie.


Marcel Lincényi, foto Pavel Ondera © Slovenské pohrebníctvo
publikované vo vydaní SP I/2017
 


  Ostatné články v téme
Budúcnosť urnových stien
Druhý najväčší cintorín v Európe
Obnova vojnových hrobov
Staré hroby adopcie nezachránia
Cintorín pri Kozej bráne
  Slávičie údolie má 104 rokov
Obetiam Vysokých Tatier
Najväčší cintorín sveta
V Šenkviciach majú tri cintoríny
Ondrejský cintorín

Späť na tému O cintorínoch

Kliknutím na obrázok otvoríte fotoprílohu
Prezrite si pohodlne ďalších 5 fotografií