Pre samosprávy a občanov

servis


Anketa pre vás
Staňte sa reportérom!

Pošlite nám svoje foto zo zaujímavých pohrebísk vo svete. Môžete pridať aj vlastný sprievodný text. Vhodné príspevky uverejníme na tomto portáli alebo v tlačenej forme časopisu. Je možná aj dlhodobá spolupráca.


effsPartneri a sponzori
logosapaksweb

 

 

Erbpngweb2

  

prihovory banner

 


olca_web

 

Všetko o záveti

Dedenie podľa závete alebo podľa zákona

Čím sa treba riadiť? Chcete, aby vaši príbuzní dedili po vašej smrti zo zákona, alebo zo závetu? Občiansky zákonník vám to umožňuje, prípustná je aj kombinácia oboch možností.  Pri posudzovaní dedenia má prednosť de...
Čítať ďalej

Dedičia sa vedia rozhádať

Najmä kvôli majetku Dedičské konanie môže trvať pár mesiacov, ale aj roky. Závisí to od náročnosti konania, počtu pozostalých, ale aj od šikovnosti notára, ktorý ich dedičstvo prerokúva, či od spolupráce s potenciá...
Čítať ďalej

Posledná vôla

Dajte najavo svoje rozhodnutie včas Chcete ponechať váš majetok, keď sa pominiete, niekomu z vašich blízkych príbuzných, alebo dokonca niekomu úplne cudziemu? Rozhodnúť o tom, kto a koľko dostane z vášho majetku po smrti, môžete e...
Čítať ďalej

Nemáte dedičov?

Váš majetok môže prepadnúť štátu!  Zomrela vám blízka osoba a vy si myslíte, že by ste mali dediť? Všetko sa začína konaním o dedičstve na súde. To sa môže začať na návrh dedičov, prípadne poručiteľových veriteľov, alebo aj z vl...
Čítať ďalej

Kedy je závet neplatný

Ak k spísaniu závetu privolávate svedkov, nemôže nimi byť hocikto z príbuzných. Určite musíte vynechať tých, ktorí majú dediť... Vyvarovať sa tiež treba aj ďalších chýb. Napríklad, ak je závet n...
Čítať ďalej

Určite vášho dediča závetom

Ak chcete ešte počas svojho života rozhodnúť o tom, kto čo bude po vás dediť a čo nadobudne, môžete tak urobiť závetom, čiže poslednou vôľou. Predídete tak často zbytočným ťahaniciam o majeto...
Čítať ďalej

Zrušenie závetu

Závet môžete v prípade potreby zmeniť Ak sa rozhodnete po čase zmeniť závet, nič nebráni v tom, aby ste ho spísali hoci aj viackrát po sebe pred notárom a predchádzajúci závet zrušili. Notár potom zabezpečí, aby bol závet platný a n...
Čítať ďalej


  Ostatné témy
Pravidlá na cintorínoch
Úmrtie v rodine - čo robiť
Všetko o záveti
S Novým zákonom
Odpovedáme na vaše otázky
 
Späť na všetky články zoradené podľa dátumu