Pre samosprávy a občanov

servis


Anketa pre vás
Staňte sa reportérom!

Pošlite nám svoje foto zo zaujímavých pohrebísk vo svete. Môžete pridať aj vlastný sprievodný text. Vhodné príspevky uverejníme na tomto portáli alebo v tlačenej forme časopisu. Je možná aj dlhodobá spolupráca.


effsPartneri a sponzori
logosapaksweb

 

 

Erbpngweb2

  

prihovory banner

 


olca_web

 

Úmrtie v zahraničí

Po prevoze na Slovensko musí byť vykonaná pitva?

Úmrtie v zahraničí 14.06.2012 -
 V minulosti na základe zákona č. 581 zákon z 21. októbra 2004, museli byť telá zosnulých dovezené zo zahraničia opätovne pitvané našimi lekármi. Aká je situácia dnes?

Odpovedá MUDr. Michal Palkovič, PhD., riaditeľ odboru súdneho lekárstva a patologickej anatómie, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.


Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje podmienky, za akých  je prehliadajúcim lekárom indikovaná pitva.
 
Pitvu nariaďuje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) na základe prehliadky mŕtveho tela, ak je potrebné určiť, či bola zdravotná starostlivosť poskytnutá správne alebo z iných dôvodov ustanovených týmto zákonom (násilná smrť, transplantácia orgánov, smrť otravou, dôvody ustanovené Trestným poriadkom atď.). Úrad môže nariadiť pitvu aj na žiadosť osoby, ktorá je blízkou osobou zomrelému.
 
Podľa § 48 ods. 3 písm. k) uvedeného zákona bolo jedným z dôvodov na vykonanie pitvy aj úmrtie v cudzine, ak bolo na územie Slovenskej republiky privezené mŕtve telo, ktoré malo byť na Slovensku pochované. Novelou zákona od 1. januára 2009 bolo toto ustanovenie zrušené a preto sa v súčasnosti pitva ani repitva v prípadoch úmrtia v cudzine na súdnolekárskych a patologickoanatomických pracoviskách úradu nevykonáva.
 
Dôvodom tejto zmeny bolo to, že najmä repitva, teda opakovaná pitva, vzhľadom na časový odstup a fyziologické procesy nemala opodstatnenie a jej efekt bol veľmi nízky.
 
Otázku položila SAPaKS, na základe množiacich sa žiadostí o vysvetlenie tejto otázky, prichádzajúcich na jej adresu.
  Ostatné články v téme
Dezinfikujeme po úmrtí
Keď náš príbuzný zomrie doma
Poberanie penzie po zosnulom
Právo poznať príčinu smrti
Postup pri úmrtí v zahraničí
Šetríte si na pohreb?
 
  Príspevok na pohreb
Ak zomrie živnostník
Úmrtie v nemocnici
Úmrtie pri dopravnej nehode
Dane po úmrtí podnikateľa
Späť na tému Úmrtie v rodine - čo robiť?