Pre samosprávy a občanov
Z výstavy Slovak Funeral 2016 - video

Prejsť na video
 


servis
Anketa pre vás
Unikátna expozícia Body The Exhibition rozdeľuje verejnosť: Interaktívne poznanie ľudského tela alebo neetická výstava?
Staňte sa reportérom!

Pošlite nám svoje foto zo zaujímavých pohrebísk vo svete. Môžete pridať aj vlastný sprievodný text. Vhodné príspevky uverejníme na tomto portáli alebo v tlačenej forme časopisu. Je možná aj dlhodobá spolupráca.
Partneri a sponzori
 

 

logosapaksweb

 

 

Erbpngweb2

  


olca_web

 

Tlačová konferencia - Skalica

Reakcia na medializáciu pochybenia v Skalici

Tlačová konferencia - Skalica 20.03.2017 -
Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb sa na svojej tlačovej konferencii vyjadrila k medializovanému prípadu pochybenia v Skalici. Uverejnená reportáž sa neopierala o skutočné fakty a neprávom obviňuje PS v Skalici z pochybenia. Preto sa vedenie asociácie rozhodlo informovať aj širokú verejnosť o tom čo sa v skutočnosti v Skalici stalo a poukázať na zodpovednosť, práva a povinnosti správcu cintorína i pohrebnej služby v súvislosti so Zákonom č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.
Čo sa v skutočnosti stalo

Pred mesiacom prebehol na cintoríne v Skalici pohreb. Pozostalí oslovili PS PEKARr s.r.o. a objednali si u nej služby. Na miestnom cintoríne si za prítomnosti správcu cintorína vybrali hrobové miesto, ktoré následne dal správca vykopať pracovníkom pohrebnej služby. Po spustení nebohej do jamy sa rodina rozišla a pracovníci sa chystali hrob zasypať. V tom istom čase sa objavili v kancelárii správcu ľudia, ktorí boli na pohrebe a žiadali od správcu vysvetlenie, prečo nechal nebohú pochovať do hrobu, na ktorý majú oni uzatvorenú zmluvu. Keďže nechceli o toto miesto prísť, správca dal pokyn pracovníkom PS PEKARr s.r.o. aby vykopali novú jamu o štyri hrobové miesta ďalej. Keďže hrob ešte nebol zasypaný, pracovníci premiestnili truhlu do novej jamy a obidve zakopali. Príbuzní zomrelej spolu s médiami uviedli, že rakvu "vykopali" v noci a premiestnili do iného hrobu svojvoľne pracovníci PS. Tí však konali na príkaz správcu, ktorý ako jediná zodpovedná osoba môže určiť polohu hrobového miesta a dáva povolenie na výkop i uloženie nebohých a ku preloženiu došlo bezprostredne po pohrebe teda v žiadnom prípade nie v noci a nie tak, žeby museli truhlu s ostatkami vykopávať z už zahrabaného hrobu.