Pre samosprávy a občanov
Z výstavy Slovak Funeral 2016 - video

Prejsť na video
 


servis
Anketa pre vás
Unikátna expozícia Body The Exhibition rozdeľuje verejnosť: Interaktívne poznanie ľudského tela alebo neetická výstava?
Staňte sa reportérom!

Pošlite nám svoje foto zo zaujímavých pohrebísk vo svete. Môžete pridať aj vlastný sprievodný text. Vhodné príspevky uverejníme na tomto portáli alebo v tlačenej forme časopisu. Je možná aj dlhodobá spolupráca.
Partneri a sponzori
 

 

logosapaksweb

 

 

Erbpngweb2

  


olca_web

 

Súdne lekárstvo

Posmrtný „život“ ľudského tela

Čo sa deje s telom po smrti Čo sa deje s ľudským telom, kým, ako vraví Písmo, nie je prinavrátené do zeme, z ktorej bolo vzaté? Krátko na to, čo sa u človeka zastaví dýchanie a tlkot srdca, ustane i mozgová aktivita a nast...
Čítať ďalej

Súdnolekárska spoločnosť SLS

Ľudské telo je pre nás zdrojom poznania  Zatiaľ, čo zriaďovateľom súdnolekárskych a patologických pracovísk je Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) a výučbu súdneho lekárstva zabezpečujú lekárske fakulty, súdnych leká...
Čítať ďalej

Pracovisko s 55 ročnými skúsenosťami

Súdnolekárske a patologicko anatomické pracovisko ÚDZS v Banskej Bystrici  Súčasné súdnolekárske a patologicko anatomické pracovisko (SL a PA) ÚDZS v Banskej Bystrici, ktoré sídli vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici patrí medzi na...
Čítať ďalej

Na začiatku je podozrenie II.

Vražda? Samovražda? Nešťastná náhoda?  Pred časom sme sa zaoberali spresnením postupu policajtov v prípadoch, keď ich lekár upozorní na prípad podozrivého úmrtia. Zákon zároveň presne určuje, v akých prípadoch je lekár, vykonávajúci...
Čítať ďalej

Alkohol vedie v zabíjaní

Žiadna látka, ktorú ľudské telo prijme nemá také smrteľné účinky ako alkohol  Tak ako ľudstvo využívalo alkohol pre pozitívne účinky prevencie pred infekčnými chorobami, tak isto dochádzalo k negatívnym sociálnym javom jeho nadužívania. Vedecké štúdie dokázali, že naduží...
Čítať ďalej

Toxikologickými vyšetreniami...

Toxikologickými vyšetreniami neraz zachránili ľudské životy Jednou z vedecko-výskumných oblastí medicínskeho odboru súdne lekárstvo je problematika toxikológie. O úmrtiach pri požití omamných a psychotropných látok sme sa rozprávali s doc. MUDr. Ľubomíro...
Čítať ďalej

Prehliadky zosnulých čaká reforma

Pýtali sme sa na ÚDZS SR Na Slovensku je poverených vyše 7 100 lekárov, ktorí vykonávajú obhliadky mŕtvych mimo nemocničných zariadení. O činnosti prehliadajúcich lekárov, ako aj úprave legislatívy za účelom skvalitneni...
Čítať ďalej

Pri samovraždách musíme výlučiť cudzie zavinenie

Expert v odbore  Všetky dokonané samovraždy musia byť vyšetrené súdnymi lekármi, aby vylúčili cudzie zavinenie. O tejto práci sme sa rozprávali so súdnym lekárom a zástupcom prednostu Ústavu súdneho lekárstva a...
Čítať ďalej

Nórski študenti súdneho lekárstva

V Martine študujú medici z Nórska Povolanie súdneho lekára nepozostáva len z práce v pitevni. Pracovníci Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych expertíz (ÚSLaME) Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitne...
Čítať ďalej

Súdny lekár v teréne

S nálezom nehýbte!  Prehliadku zomrelých na Slovensku vykonávajú obhliadajúci lekári. V niektorých prípadoch, najmä pri nájdení kostrových ostatkov, sú na miesto políciou privolaní aj súdni lekári. O práci v terén...
Čítať ďalej
1 2 »


  Ostatné témy
Tvárou v tvár smútku
O cintorínoch
Architektúra
Kameň na cintorínoch
Spravodajstvo
  Profesionáli
Za hranicou zákona
Z histórie
Floristika
Súčasnosť
Späť na všetky články zoradené podľa dátumu