Pre samosprávy a občanov

servis


Anketa pre vás
Staňte sa reportérom!

Pošlite nám svoje foto zo zaujímavých pohrebísk vo svete. Môžete pridať aj vlastný sprievodný text. Vhodné príspevky uverejníme na tomto portáli alebo v tlačenej forme časopisu. Je možná aj dlhodobá spolupráca.


effsPartneri a sponzori
logosapaksweb

 

 

Erbpngweb2

  

prihovory banner

 


olca_web

 

Súdne lekárstvo

Posmrtný „život“ ľudského tela

Čo sa deje s telom po smrti Čo sa deje s ľudským telom, kým, ako vraví Písmo, nie je prinavrátené do zeme, z ktorej bolo vzaté? Krátko na to, čo sa u človeka zastaví dýchanie a tlkot srdca, ustane i mozgová aktivita a nast...
Čítať ďalej

Súdnolekárska spoločnosť SLS

Ľudské telo je pre nás zdrojom poznania  Zatiaľ, čo zriaďovateľom súdnolekárskych a patologických pracovísk je Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) a výučbu súdneho lekárstva zabezpečujú lekárske fakulty, súdnych leká...
Čítať ďalej

Pracovisko s 55 ročnými skúsenosťami

Súdnolekárske a patologicko anatomické pracovisko ÚDZS v Banskej Bystrici  Súčasné súdnolekárske a patologicko anatomické pracovisko (SL a PA) ÚDZS v Banskej Bystrici, ktoré sídli vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici patrí medzi na...
Čítať ďalej

Na začiatku je podozrenie II.

Vražda? Samovražda? Nešťastná náhoda?  Pred časom sme sa zaoberali spresnením postupu policajtov v prípadoch, keď ich lekár upozorní na prípad podozrivého úmrtia. Zákon zároveň presne určuje, v akých prípadoch je lekár, vykonávajúci...
Čítať ďalej

Alkohol vedie v zabíjaní

Žiadna látka, ktorú ľudské telo prijme nemá také smrteľné účinky ako alkohol  Tak ako ľudstvo využívalo alkohol pre pozitívne účinky prevencie pred infekčnými chorobami, tak isto dochádzalo k negatívnym sociálnym javom jeho nadužívania. Vedecké štúdie dokázali, že naduží...
Čítať ďalej

Toxikologickými vyšetreniami...

Toxikologickými vyšetreniami neraz zachránili ľudské životy Jednou z vedecko-výskumných oblastí medicínskeho odboru súdne lekárstvo je problematika toxikológie. O úmrtiach pri požití omamných a psychotropných látok sme sa rozprávali s doc. MUDr. Ľubomíro...
Čítať ďalej

Prehliadky zosnulých čaká reforma

Pýtali sme sa na ÚDZS SR Na Slovensku je poverených vyše 7 100 lekárov, ktorí vykonávajú obhliadky mŕtvych mimo nemocničných zariadení. O činnosti prehliadajúcich lekárov, ako aj úprave legislatívy za účelom skvalitneni...
Čítať ďalej

Pri samovraždách musíme výlučiť cudzie zavinenie

Expert v odbore  Všetky dokonané samovraždy musia byť vyšetrené súdnymi lekármi, aby vylúčili cudzie zavinenie. O tejto práci sme sa rozprávali so súdnym lekárom a zástupcom prednostu Ústavu súdneho lekárstva a...
Čítať ďalej

Nórski študenti súdneho lekárstva

V Martine študujú medici z Nórska Povolanie súdneho lekára nepozostáva len z práce v pitevni. Pracovníci Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych expertíz (ÚSLaME) Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitne...
Čítať ďalej

Súdny lekár v teréne

S nálezom nehýbte!  Prehliadku zomrelých na Slovensku vykonávajú obhliadajúci lekári. V niektorých prípadoch, najmä pri nájdení kostrových ostatkov, sú na miesto políciou privolaní aj súdni lekári. O práci v terén...
Čítať ďalej
1 2 »


  Ostatné témy
Tvárou v tvár smútku
O cintorínoch
Architektúra
Kameň na cintorínoch
Spravodajstvo
  Profesionáli
Za hranicou zákona
Z histórie
Floristika
Súčasnosť
Späť na všetky články zoradené podľa dátumu