Pre samosprávy a občanov
Z výstavy Slovak Funeral 2016 - video

Prejsť na video
 


servis
Anketa pre vás
Staňte sa reportérom!

Pošlite nám svoje foto zo zaujímavých pohrebísk vo svete. Môžete pridať aj vlastný sprievodný text. Vhodné príspevky uverejníme na tomto portáli alebo v tlačenej forme časopisu. Je možná aj dlhodobá spolupráca.


effsPartneri a sponzori
logosapaksweb

 

 

Erbpngweb2

  

prihovory banner

 


olca_web

 

Stretnutie EFFS vo Viedni

Príprava technickej normy

Stretnutie EFFS vo Viedni 20.09.2017 -
SAPaKS sa zúčastnila 3. oficiálneho pracovného stretnutia ohľadom revízie pohrebníckej technickej normy pre Európsku úniu EN 15017 organizovaného vo Viedni v dňoch 13.9. - 14.9. 2017.

Počas pracovného stretnutia prišlo k obmene predsedajúceho skupiny, kde Anke Teraa nahradila odstupujúceho predsedu Dr. Rolfa Lichtnera. Hlavnou aktivitou 2-dňového rokovania bola diskusia a prerokovanie pripomienok jednotlivých európskych krajín k novému navrhovanému zneniu pohrebníckej technickej normy.

Za kľúčové body zahlasovala väčšina zúčastnených európskych krajín, boli nimi hlavne vzdelávanie riaditeľov/majiteľov pohrebných služieb pri vzniku pohrebnej služby so 100 hodinovou dotáciou výuky a 50 hodinovou dotáciou výuky pre pohrebnícky personál. Kontinuálne vzdelávanie bolo nastavené na 20 hodín počas každých piatich rokov pre všetkých, ktorí pracujú v pohrebníctve. A v neposlednom rade prebehlo úspešne aj hlasovanie o kodifikácii online pohrebníckych služieb pre EÚ.

Taktiež sa sprísnia pravidlá ohľadom medzinárodného prevozu zosnulých vrámci EÚ, kde bude platiť vždy tá právna úprava, ktorá je tvrdšia, či už z krajiny pôvodu alebo krajiny odvozu zosnulého.

Najbližšie stretnutie sa bude konať v Paríži 2018, kde by mali mimo iného byť prerokované aj jednotlivé legislatívne rozdiely v jednotlivých krajinách EÚ.

1

3

Pripravil Martin Chudý © Slovenské pohrebníctvo