Pre samosprávy a občanov
Z výstavy Slovak Funeral 2016 - video

Prejsť na video
 


servis
Anketa pre vás
Unikátna expozícia Body The Exhibition rozdeľuje verejnosť: Interaktívne poznanie ľudského tela alebo neetická výstava?
Staňte sa reportérom!

Pošlite nám svoje foto zo zaujímavých pohrebísk vo svete. Môžete pridať aj vlastný sprievodný text. Vhodné príspevky uverejníme na tomto portáli alebo v tlačenej forme časopisu. Je možná aj dlhodobá spolupráca.
Partneri a sponzori
 

 

logosapaksweb

 

 

Erbpngweb2

  


olca_web

 

SAPaKS

Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb

Zoradené podľa dátumu pridaniaStretnutie EFFS vo Viedni

Príprava technickej normy SAPaKS sa zúčastnila 3. oficiálneho pracovného stretnutia ohľadom revízie pohrebníckej technickej normy pre Európsku úniu EN 15017 organizovaného vo Viedni v dňoch 13.9. - 14.9. 2017. Počas...
Čítať ďalej

Štát musí zapracovať na kvalitnej legislatíve

Tlačová konferencia Situácia v pohrebných službách na Slovensku má v posledných mesiacoch v niektorých oblastiach značné rezervy. Pre blízkych príbuzných predstavuje pohreb množstvo zármutku a nemalý stres, preto m...
Čítať ďalej

V krajinách V4 by mala vzniknúť spoločná evidencia vojnových hrobov

Bratislavské rozhovory  V rámci krajín Vyšehradskej skupiny by sa mala budovať spoločná evidencia vojenských hrobov, ktorá by bola prospešná jednak pre odbornú, ale aj laickú verejnosť. Konštatovali to zástupcovia z o...
Čítať ďalej

SAPaKS podporila aktivity v oblasti smútkového poradenstva

Pracovné stretnutie  Smútkové poradenstvo by mohlo byť prospešné tak pre pozostalých, ako aj pre pracovníkov pohrebných služieb. Vyhlásil to predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb Ladislav St...
Čítať ďalej

O pohrebných službách

Na slovíčko u predsedu SAPaKS  Iste sa nedá nevšimnúť si, že pohrebné služby sú vďačná téma pre média a každé jedno zaváhanie pohrebnej služby zvyšuje krivku sledovanosti TV staníc. Dovoľte mi v tejto súvislosti rozvinúť pár...
Čítať ďalej

Asociácia zvýšila kvalifikáciu svojich členov

Kurz rekonštrukcie tvárovej časti a posmrtná kozmetika  Už dlhodobo si kladie Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb (SAPaKS) za cieľ zvyšovanie kvalifikácie svojich členov, aby boli na úrovni európskych štandardov. I preto zorganizoval...
Čítať ďalej

Dr. Rolf Lichtner, riaditeľ EFFS

Považujeme za potrebné vám pomôcť, ale zároveň sa od vás učíme... Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb je už päť rokov členom Európskej federácie pohrebných služieb (European Federation of Funeral Services, EFFS), ktorá združuje profesionálov na...
Čítať ďalej

SAPaKS na medzinárodnej konferencii

Konferencia celosvetovej pohrebnej federácie FIAT-IFTA v Nemecku V dňoch 28. – 30. mája sa v Nemeckom Düsseldorfe uskutočnila medzinárodná výstava pohrebníctva BEFA 2014, určená pre odbornú aj laickú verejnosť. Simultánne s ňou prebiehala medzinárodná konfere...
Čítať ďalej

Slovenské a české pohrebníctvo

Spolupráca má tradíciu Naše dve krajiny, historicky späté svojou spoločnou existenciou na minulosť zabudnúť nemôžu a ani nechcú. To, že patríme navždy spolu napriek rozdeleniu a fungujúcim samostatným štátom dokazujú ...
Čítať ďalej

Príprava konferencie

Medzinárodná konferencia o pohrebníctve  V piatok 31. januára sa uskutočnilo v Bratislave prípravné stretnutie zástupcov štyroch štátov a Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb, ktoré malo za cieľ rozhodnúť o konaní a pr...
Čítať ďalej
1 2 3 »