Pre samosprávy a občanov

servis


Anketa pre vás
Staňte sa reportérom!

Pošlite nám svoje foto zo zaujímavých pohrebísk vo svete. Môžete pridať aj vlastný sprievodný text. Vhodné príspevky uverejníme na tomto portáli alebo v tlačenej forme časopisu. Je možná aj dlhodobá spolupráca.


effsPartneri a sponzori
logosapaksweb

 

 

Erbpngweb2

  

prihovory banner

 


olca_web

 

Zákony a právo

Na majetku nebožtíkov (bez dedičov) bohatne štát

Príjem z odúmrte Žijú sami a sami spravidla odchádzajú z tohto sveta. Mnohí osamotení sa rozhodnú v rámci svojej poslednej vôle prenechať majetok či celoživotné úspory úplne cudzím ľuďom, prípadne nadácii či nej...
Čítať ďalej

Exhumácia pred koncom tlecej doby

Vyjadrenie ÚVZ SR Zákon o pohrebníctve 131/2010 Z. z. hovorí o tom, že ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov. Zistili s...
Čítať ďalej

Dedíte majetok po zosnulom?

Nový civilný mimosporový poriadok Od júla nastali viaceré novinky v dedičstvách, ktoré spôsobil nový Civilný mimosporový poriadok. Aké sú teda právomoci notárov po novom, ako dedia maloletí dediči a čo znamená legálny majetok v ...
Čítať ďalej

Dedičské konanie sa skrátilo

Notári získali viac kompetencií Jeden z dedičov spochybňuje právo druhého dediča, alebo dedičia nie sú jednoducho ochotní dohodnúť sa na vysporiadaní dedičstva. Toto sú podľa JUDr. Miriam Imrich Breznoščákovej, PhD., notárky &...
Čítať ďalej

Ako sa zmenili pozostalostné dôchodky?

Dôchodcovia, vdovy a siroty Od tohto roka sa odstránila diskriminácia vdov a vdovcov pri posudzovaní opätovného vzniku nároku na pozostalostný dôchodok. Mnohí pozostalí však nevedia, aké podmienky treba splniť na získanie ...
Čítať ďalej

Pozostalostný dôchodok dostanú viacerí

Z novely zákona Od januára 2016 Sociálna poisťovňa opäť vypláca pozostalostný dôchodok. Konkrétne tým vdovám a vdovcom, ktorí ovdoveli pred 1. januárom 2004. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení. Ako...
Čítať ďalej

Za hudobnú produkciu na pohrebe neplatíte za licenciu

SOZA vysvetľuje Dohodli ste si s pohrebnou službou, že na pohrebnom obrade vám zabezpečí smútočnú hudbu, alebo ste si objednali dychovku či spevácky súbor? Za hudobnú produkciu na pohrebe či na obrade v kremató...
Čítať ďalej

Pravidlá cezhraničného dedenia

Zmeny od roku 2015 V uplynulých rokoch veľa Slovákov odišlo za prácou do zahraničia a niektorí tam aj zostali pracovať a trvale žiť. Mnohí museli časom riešiť otázky dedenia medzi dvoma či viacerými štátmi, ak im ...
Čítať ďalej

Prevoz urny a clo

Urnu si môžete priviezť aj zo zahraničia Nenašli ste na slovenskom trhu tovar, ktorý by bol podľa vašich predstáv a chcete si ho objednať cez internetový obchod? Slovenské zákony to povoľujú, ale budete platiť clo, pokiaľ nie sú v urne...
Čítať ďalej

Nemáte na pohreb? Mesto sa o vás...

...za istých podmienok postará § 30 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z. Ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktor...
Čítať ďalej
1 2 »


  Ostatné témy
Pravidlá na cintorínoch
Úmrtie v rodine - čo robiť
Všetko o záveti
S Novým zákonom
Odpovedáme na vaše otázky
 
Späť na všetky články zoradené podľa dátumu