Pre samosprávy a občanov
Z výstavy Slovak Funeral 2016 - video

Prejsť na video
 


servis
Anketa pre vás
Unikátna expozícia Body The Exhibition rozdeľuje verejnosť: Interaktívne poznanie ľudského tela alebo neetická výstava?
Staňte sa reportérom!

Pošlite nám svoje foto zo zaujímavých pohrebísk vo svete. Môžete pridať aj vlastný sprievodný text. Vhodné príspevky uverejníme na tomto portáli alebo v tlačenej forme časopisu. Je možná aj dlhodobá spolupráca.
Partneri a sponzori
 

 

logosapaksweb

 

 

Erbpngweb2

  


olca_web

 

Redakcia

Sídlo redakcie a vydavateľa SAPaKS

Slovenské pohrebníctvo
Trojičné nám. 12, 821 06 Bratislava
Fax.:02/455 24 124 Tel.: 0903 716 024  pohrebnictvo@pohrebnictvo.sk

Tlačená forma magazínu vychádza štvrťročne
MK SR č. EV 4257/11
ISSN 1339-2131

Ladislav Striz Ladislav Stríž zakladateľ portálu Slovenské pohrebníctvo, predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb. Odborník na problematiku pohrebníctva, šéfredaktor.
-sl-
Igor Haraj PhDr. Igor Haraj, PhD. redaktor
-ih-
ZV Mgr. Zuzana Voštenáková redaktorka
-zv-
marcel PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD. redaktor
-mli-
IMG_9858w Mgr. Zuzana Dinková, redaktorka
-zd-
Pavol-Ičo Mgr. Pavol Ičo, redaktor
-ip-
pavel ondera Pavel Ondera, redaktor
-op-
logo SAPAKS Správcom, zodpovedným autorom a garantom portálu  je Asociácia pohrebných a kremačných služieb SAPaKS