Pre samosprávy a občanov

servis


Anketa pre vás
Staňte sa reportérom!

Pošlite nám svoje foto zo zaujímavých pohrebísk vo svete. Môžete pridať aj vlastný sprievodný text. Vhodné príspevky uverejníme na tomto portáli alebo v tlačenej forme časopisu. Je možná aj dlhodobá spolupráca.


effsPartneri a sponzori
logosapaksweb

 

 

Erbpngweb2

  

prihovory banner

 


olca_web

 

Redakcia

Sídlo redakcie a vydavateľa SAPaKS

Slovenské pohrebníctvo
Trojičné nám. 12, 821 06 Bratislava
Fax.:02/455 24 124 Tel.: 0903 716 024  pohrebnictvo@pohrebnictvo.sk

Tlačená forma magazínu vychádza štvrťročne
MK SR č. EV 4257/11
ISSN 1339-2131

Ladislav Striz Ladislav Stríž zakladateľ portálu Slovenské pohrebníctvo, predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb. Odborník na problematiku pohrebníctva, šéfredaktor.
-sl-
Igor Haraj PhDr. Igor Haraj, PhD. redaktor
-ih-
ZV Mgr. Zuzana Voštenáková redaktorka
-zv-
marcel PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD. redaktor
-mli-
IMG_9858w Mgr. Zuzana Dinková, redaktorka
-zd-
Pavol-Ičo Mgr. Pavol Ičo, redaktor
-ip-
pavel ondera Pavel Ondera, redaktor
-op-
logo SAPAKS Správcom, zodpovedným autorom a garantom portálu  je Asociácia pohrebných a kremačných služieb SAPaKS