Pre samosprávy a občanov

servis


Anketa pre vás
Staňte sa reportérom!

Pošlite nám svoje foto zo zaujímavých pohrebísk vo svete. Môžete pridať aj vlastný sprievodný text. Vhodné príspevky uverejníme na tomto portáli alebo v tlačenej forme časopisu. Je možná aj dlhodobá spolupráca.


effsPartneri a sponzori
logosapaksweb

 

 

Erbpngweb2

  

prihovory banner

 


olca_web

 

Poradňa

 

Zoradené podľa dátumu pridania

 

Aj sused môže zabezpečiť pohreb

 - Náklady však platí dedič. Rozvedení manželia, s deťmi i bez nich, i žijúci osamelo dlhé roky... Definitívny odchod každého človeka z tohto sveta býva pre pozostalých nevysloviteľne tragickou ...
Čítať ďalej

Dedenie podľa závete alebo podľa zákona

Čím sa treba riadiť? Chcete, aby vaši príbuzní dedili po vašej smrti zo zákona, alebo zo závetu? Občiansky zákonník vám to umožňuje, prípustná je aj kombinácia oboch možností.  Pri posudzovaní dedenia má prednosť de...
Čítať ďalej

Na majetku nebožtíkov (bez dedičov) bohatne štát

Príjem z odúmrte Žijú sami a sami spravidla odchádzajú z tohto sveta. Mnohí osamotení sa rozhodnú v rámci svojej poslednej vôle prenechať majetok či celoživotné úspory úplne cudzím ľuďom, prípadne nadácii či nej...
Čítať ďalej

Exhumácia pred koncom tlecej doby

Vyjadrenie ÚVZ SR Zákon o pohrebníctve 131/2010 Z. z. hovorí o tom, že ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov. Zistili s...
Čítať ďalej

Dedíte majetok po zosnulom?

Nový civilný mimosporový poriadok Od júla nastali viaceré novinky v dedičstvách, ktoré spôsobil nový Civilný mimosporový poriadok. Aké sú teda právomoci notárov po novom, ako dedia maloletí dediči a čo znamená legálny majetok v ...
Čítať ďalej

Dedičské konanie sa skrátilo

Notári získali viac kompetencií Jeden z dedičov spochybňuje právo druhého dediča, alebo dedičia nie sú jednoducho ochotní dohodnúť sa na vysporiadaní dedičstva. Toto sú podľa JUDr. Miriam Imrich Breznoščákovej, PhD., notárky &...
Čítať ďalej

Ako sa zmenili pozostalostné dôchodky?

Dôchodcovia, vdovy a siroty Od tohto roka sa odstránila diskriminácia vdov a vdovcov pri posudzovaní opätovného vzniku nároku na pozostalostný dôchodok. Mnohí pozostalí však nevedia, aké podmienky treba splniť na získanie ...
Čítať ďalej

Pozostalostný dôchodok dostanú viacerí

Z novely zákona Od januára 2016 Sociálna poisťovňa opäť vypláca pozostalostný dôchodok. Konkrétne tým vdovám a vdovcom, ktorí ovdoveli pred 1. januárom 2004. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení. Ako...
Čítať ďalej

Za hudobnú produkciu na pohrebe neplatíte za licenciu

SOZA vysvetľuje Dohodli ste si s pohrebnou službou, že na pohrebnom obrade vám zabezpečí smútočnú hudbu, alebo ste si objednali dychovku či spevácky súbor? Za hudobnú produkciu na pohrebe či na obrade v kremató...
Čítať ďalej

Prebrať penziu po zosnulom nemôžete

Máte aj ďalšie povinnosti O tom, že váš blízky príbuzný zomrel, nahlasuje Sociálnej poisťovni príslušná matrika, a to v pravidelných mesačných intervaloch. Ako radí hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder, vo vlastnom...
Čítať ďalej
1 2 3 4 5 6 »