Pre samosprávy a občanov

servis


Anketa pre vás
Staňte sa reportérom!

Pošlite nám svoje foto zo zaujímavých pohrebísk vo svete. Môžete pridať aj vlastný sprievodný text. Vhodné príspevky uverejníme na tomto portáli alebo v tlačenej forme časopisu. Je možná aj dlhodobá spolupráca.


effsPartneri a sponzori
logosapaksweb

 

 

Erbpngweb2

  

prihovory banner

 


olca_web

 

Počet samovrážd sa v minulom roku priblížil k 10 ročnému minimu

Štatistiky sú neúprosné

Počet samovrážd sa v minulom roku priblížil k 10 ročnému minimu 21.06.2015 -
Pocity beznádeje, bolesť na duši a psychická prázdnota mnohokrát vyústia v zúfalý čin. Na Slovensku sa vlani stalo 628 samovrážd. Týmto počtom sa Slovensko približuje k počtu z roku 2008 (631), kedy sa stalo najviac samovrážd za posledných desať rokov. Motív i situácia samovrahov zostávajú pre lekárov zväčša neznáme. Iné je to pri ľuďoch, ktorí skončia len pri pokuse o ukončenie života a ocitnú sa v rukách odborníkov. Človek, ktorý plánuje spáchať samovraždu, sa ocitá v situácii, ktorá je pre neho neriešiteľná, v stave hlbokej beznádeje. Jediné východisko vidí vo vlastnej smrti. Ku krízovým situáciám patria podľa odborníkov partnerské konflikty, rozchody, pocity samoty, strata práce, dlhy, chronické choroby.

IMG_6988
U mužov prevládajú bodné rany, zastrelenie, obesenie, skoky z výšky,
foto Pavel Ondera
Samovražda je celosvetovo častejšia u mužov než u žien. Ženy sa o ňu pokúšajú v mladšom veku, muži viac v staršom. Aj spôsob ukončenia života býva rozdielny. U žien vidíme častejšie otrávenie jedmi, liekmi. U mužov prevládajú bodné rany, zastrelenie, obesenie, skoky z výšky. Potvrdzujú to aj posledné informácie z Národného centra zdravotníckych informácií.

Ako uvádza hovorca Národného centra zdravotníckych informácii (NCZI) Peter Bubla, vlani im bolo nahlásených 972 pokusov o samovraždu s následným poskytnutím psychiatrickej zdravotnej starostlivosti. Celkovo sa počet úmyselných sebapoškodení (samovrážd a pokusov spolu) v roku 2013 vyšplhal na 1 600 prípadov.

IMG_7004
Kriminalisti musia prešetriť všetky možné verzie, pomôže každý detail,
foto Pavel Ondera
Štatistiky sú neúprosné
Dlhodobo si dobrovoľný odchod zo sveta volia najmä muži. „V minulom roku sme zaznamenali 544 samovrážd mužov a 84 žien. Pri pokusoch o samovraždu je podiel mužov (550) a žien (422) vyrovnanejší,“ spresňuje hovorca. Z celkového počtu samovražedných pokusov bolo 443 pokusov vyhodnotených ako demonštratívnych, so snahou získania výhody, pozornosti a podobne. Najväčší podiel (59 %) demonštratívnych pokusov bol zaznamenaný u osôb vo veku 15 – 19 rokov. Najviac samovrážd, celkovo 150, spáchali ľudia vo veku 50 – 59-rokov. Samovražedné pokusy sú posunuté do mladších vekových skupín. Najviac pokusov (252) bolo zaznamenaných u osôb vo veku 30 – 39 rokov.

Spôsoby vykonania samovraždy
Muži (390) i ženy (41) najčastejšie vykonajú samovraždu obesením. Ženy volili viackrát aj skok z výšky (21). Samovražedné pokusy boli u mužov najčastejšie vykonané poškodením ostrým predmetom (153), u žien otravou a priotrávením antiepileptikami, sedatívami, hypnotikami, antiparkinsonikami a psychotropnými liekmi nezatriedenými inde (205).

Bratislava na čele samovražedných pokusov
Podľa trvalého bydliska najviac samovrážd evidujú v Banskobystrickom kraji (110), najmenej v Trnavskom kraji (61). Počet samovražedných pokusov bol najvyšší v Bratislavskom kraji (210). Najmenej pokusov o samovraždu bolo evidovaných v Nitrianskom kraji (45). Ako spresňuje Peter Bubla, v prepočte na počet obyvateľov kraja je Bratislavský kraj s počtom 34,1 samovražedných pokusov na 100-tis. obyvateľov a následne Trnavský kraj s počtom 32,3 pokusov na 100-tis. obyvateľov vysoko nad slovenským priemerom s počtom 18 pokusov na 100-tis. obyvateľov.
 
IMG_7017
Kriminalisti musia prešetriť všetky možné verzie, foto Pavel Ondera
Čierny deň je najmä pondelok
Najviac samovrážd bolo v uplynulom roku hlásených v marci (63), najviac samovražedných pokusov v apríli (98). Vďaka podrobne spracovaným údajom možno sledovať aj dni v týždni a dokonca aj hodiny, počas ktorých dochádza najčastejšie k samovraždám a samovražedným pokusom. Najviac samovrážd (132) bolo zaznamenaných medzi 22:00 až 7:00 hodinou. Najviac samovražedných pokusov (196) bolo evidovaných medzi 13:00 až 18:00 hodinou. „Čiernymi dňami“ s najväčším počtom samovrážd aj samovražedných pokusov boli pondelky a utorky.
 
NCZI spracúva údaje o samovraždách a samovražedných pokusoch na základe Hlásení príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia, ktoré predkladajú vybrané zdravotnícke zariadenia. Údaje o samovražedných pokusoch má NCZI k dispozícii za osoby, ktoré sa pokúsili o samovraždu a bola im poskytnutá psychiatrická zdravotná starostlivosť v psychiatrických zariadeniach. Samovraždy sú hlásené z príslušných pracovísk súdneho lekárstva.

 

Čo ešte prezradili štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií

Určenie psychiatrickej diagnózy
– Psychiatrická diagnóza bola zistená v 72 % prípadov samovražedných pokusov.
– Z psychiatrických ochorení je u mužov i žien najčastejšie diagnostikovaná reakcia na ťažký stres a adaptačné poruchy
(28 % muži; 29 % ženy).
–  Zvlášť u mužov nasledujú poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu (24 % muži; 10 % ženy), u žien majú vyššie zastúpenie depresívne epizódy (13 %).

Samovražedné pokusy a práca
– Z hľadiska pracovného stavu tvorili samovražedné pokusy nezamestnaných 38 %, pričom podiel je výraznejší u mužov
47 %, u žien je to 27 %.
– Pravidelne zamestnaných bolo 22 % pacientov, treťou najpočetnejšou skupinou boli invalidní dôchodcovia (14 %).
– Viac ako 3/4 pokusov bolo u osôb so základným ukončeným, stredným vzdelaním bez maturity a stredným vzdelaním s maturitou.
– Ako motív činu boli v 39 % pokusov zistené konflikty a rodinné problémy, s vyšším zastúpením u žien (48 %).
– Nasledujú iné vnútorné konflikty a problémy (32 % u mužov, 22 % u žien). Existenčné problémy boli dôvodom pokusu
o samovraždu 16 % mužov a 9 % žien.

Najčastejšie spôsoby vykonania samovraždy za rok 2013 (úmyselné samopoškodenie):
- obesením, zaškrtením a zadusením (431 prípadov)
- skokom z výšky (59),
- výstrelom z ručnej zbrane (36),
- skočením alebo ľahnutím pred pohybujúci sa predmet (28),
- ostrým predmetom (17),
- výstrel z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane (11),
- výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane (10),
- otravou a priotrávením inými a bližšie neurčenými chemickými a škodlivými látkami (7),
- otravou a priotrávením antiepileptikami, sedatívami, hypnotikami, antiparkinsonikami a psychotropnými liekmi nezatriedenými inde (7)
 
Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií (Samovraždy a samovražedné pokusy v SR)

Pripravila Zuzana Voštenáková, foto Pavel Ondera © Slovenské pohrebníctvo
publikované vo vydaní SP I. 2015

Ostatné články v téme
Poplatky za hrobové miesta
Nový cintorín v Nitre
Pohrebníctvo v Maďarsku
QR code aj na hroboch
O cirkevných pohreboch
  Kauza vykosteného
Židovské pohreby
Ako majú vyzerať domy smútku
Ako prebieha kremácia
Na pohreb prispieva aj štát
 
Späť na tému Súčasnosť