Pre samosprávy a občanov

servis


Anketa pre vás
Staňte sa reportérom!

Pošlite nám svoje foto zo zaujímavých pohrebísk vo svete. Môžete pridať aj vlastný sprievodný text. Vhodné príspevky uverejníme na tomto portáli alebo v tlačenej forme časopisu. Je možná aj dlhodobá spolupráca.


effsPartneri a sponzori
logosapaksweb

 

 

Erbpngweb2

  

prihovory banner

 


olca_web

 

Inzercia

  • Pohrebné služby

  • Kamenárstvo

  • Kvetinárstvo

  • Výroba rakiev, urien, spomienkových predmetov

  • Doplnky a príslušenstvo
Ak sa vaša služba nehodí do žiadnej z kategórií, vieme flexibilne prispôsobiť ponuku a  vytvoríme novú kategóriu. V prípade záujmu, akýchkoľvek otázok, kontaktujte redakciu prostredníctvom záložky kontakty, alebo napíšte priamo na pohrebnictvo@pohrebnictvo.sk

Okrem inzercie v tlačenej forme magazínu, ponúkame i reklamné priestory na tomto portáli. V prípade záujmu o internetovú reklamu využite prosím náš kontaktný formulár, alebo nám zašlite vaše predstavy na mail pohrebnictvo@pohrebnictvo.sk
 


42-inzercia
 

Magazín Slovenské pohrebníctvo vychádza štvrťročne, je zdarma distribuovaný firmám a podnikateľom (najmä pohrebným službám, výrobcom, poskytovateľom služieb), ďalej skupinám z radov občanov, ktorí sa touto problematikou zaoberajú či už v rámci svojho biznisu alebo to vyplýva z ich pracovných povinností. Ide o domovy seniorov, hospice, matriky, úrady verejného zdravotníctva, súdnolekárske pracoviská, miestne úrady, magistráty, starostom, primátorom a pod.. V neposlednom rade je tiež distribuovaný i širokému spektru z radov súkromných záujemcov, ktorí sa k  jeho odberu prihlásili  individuálne. Vyhradzujeme si právo nevybavenia objednávky k odberu alebo ukončenie zasielania pri prekročení počtu žiadateľov nad limit štvrťročného nákladu tlače.

Ak sa rozhodnete zadať celé kompletné grafické spracovanie Vášho inzerátu, PR článku našej redakcii, vyhradzujeme si právo účtovať príplatok až do výšky 20% z celkovej ceny zadávaného inzerátu, podľa aktuálného cenníku (min 33,-€).

Podklady pre reklamu dodávajte za dodržania týchto technických podmienok:
Dokumenty vo formáte pdf, bez priložených profilov, obrázky v rozlíšení 300 dpi, vo farbe CMYK, spadavka dokumentu 3mm. Podklady prijímame elektronickou poštou alebo na nosičoch DVD, CD, najneskôr 14 dní pred uzávierkou. Pre dojednanie podrobností kontaktujte redakciu. Inzercia bude zrealizovaná na základe zmluvy, ktorá obsahuje všetky podmienky pre obe strany. Poskytnuté údaje i podklady pre reklamu budú použité výhradne pre účel dohodnutý v podmienkach zmluvy.