Pre samosprávy a občanov
Z výstavy Slovak Funeral 2016 - video

Prejsť na video
 


servis
Anketa pre vás
Unikátna expozícia Body The Exhibition rozdeľuje verejnosť: Interaktívne poznanie ľudského tela alebo neetická výstava?
Staňte sa reportérom!

Pošlite nám svoje foto zo zaujímavých pohrebísk vo svete. Môžete pridať aj vlastný sprievodný text. Vhodné príspevky uverejníme na tomto portáli alebo v tlačenej forme časopisu. Je možná aj dlhodobá spolupráca.
Partneri a sponzori
 

 

logosapaksweb

 

 

Erbpngweb2

  


olca_web

 

Etruskovia z Perugie

Unikátne urny pod hradom v Bratislave

Etruskovia z Perugie 30.09.2015 -
Návštevníci Bratislavského hradu mohli do konca marca tohto roku vidieť unikátne travertínové urny so scénami lúčenia a rôznymi mytologickými námetmi z helenistických nekropol v peruzijskej oblasti (4. – 2. stor. pred Kr.). Urny boli do Bratislavy dovezené z Talianska, kde boli len v roku 2013 zabavené talianskymi karabiniérmi z Oddelenia pre ochranu kultúrneho dedičstva a po prvýkrát vystavené v roku 2014 v prezidentskom paláci v Ríme.

podzemie-hrad_6091
Ako každá veľká civilizácia, aj tá etruská a keltská postupne upadla do zabudnutia, ale je na nás, aby sme ich znovu oživili,“ povedal Mgr. Peter Barta zo Slovenského národného múzea., viac fotografií v galérii na konci článku
Cieľom výstavy Etruskovia z Perugie bolo stručne poukázať na najvýraznejšie črty etruskej civilizácie od jej počiatkov, aj vo svetle ich vzťahu k mestám začleneným do federácie dvanástich miest. Výstava mala priblížiť Etruskov vzdialenému národu s úplne odlišnou kultúrnou tradíciou, ale predsa len ovplyvnenou touto vyspelou kultúrou antiky. „Výstava Etruskovia z Perugie poukazovala najmä na kultúru a život etruského ľudu v Perugii, vypovedala príbeh Etruskov, praotcov – zakladateľov Perugie, neskôr asimilovaných, pohltených rímskou hegemóniou. Podobný príbeh bol zaznamenaný na území laténskeho oppidia v Bratislave, keltská kultúra bola ovplyvnená etruským a neskôr rímskym spôsobom života. Kelti si vybudovali honosné sídlo na rímsky spôsob, razili mince, ktorými napodobňovali rímske a grécke razby, viedli podobný štýl života. Ako každá veľká civilizácia, aj tá etruská a keltská postupne upadla do zabudnutia, ale je na nás, aby sme ich znovu oživili,“ povedal Mgr. Peter Barta zo Slovenského národného múzea.

podzemie-hrad_6020
Pohrebná urna so scénou lúčenia na čelnej strane. Manželia sa zdravia v prítomnosti sluhov. Po tvárach im stekajú slzy. Pochádza z 2. storočia pred Kristom.

Výstavu Etruskovia z Perugie pripravilo Slovenské národné múzeum - Historické múzeum, Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria Perugia, Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria Perugia a Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave., viac fotografií v galérii na konci článku
Motívy na urnách odhalili život Etruskov
Urny z Perugie boli vyrábané sériovo, motívy sa často opakovali a čo je vzácne, na reliéfoch sa zachovala polychrómia, originálna farebnosť, zriedkavo aj zlato. Ako povedal Mgr. Peter Barta, v rámci výstavy Etruskovia z Perugie návštevníci mohli vidieť 16 pohrebných urien z viacerých storočí, ktoré prostredníctvom rôznych výjavov a motívov ukazovali život Etruskov v jednom regióne. Grécka mytológia zobrazuje etapu, ako dochádzalo k asimilácii Etruskov, pričom posledná urna, ktorá bola vystavená, mala už rímske písmo. „Jedna z najkrajších a zároveň najemotívnejších urien sa nachádzala priamo pri vstupe do výstavy. Urna so zobrazeným manželským párom pri rozlúčke najviac ukazuje Etruskov v reálnom živote. To, že to nie je žiaden mýtus, ale reálny život dokazuje aj fakt, že manžel je pochovaný priamo v urne, na ktorej je zobrazený,“ dodal Mgr. Peter Barta, podľa ktorého neide o najstaršie pohrebné urny na svete, nakoľko ich je v regióne bývalej Etrúrie oveľa väčšie množstvo, aj keď nie v takej vysokej kvalite.

Priviezli ich vďaka spolupráci
Pohrebné urny sa podarilo doviesť do Bratislavy vďaka dlhoročnému partnerstvu medzi mestami Bratislava a Perugia, čo je zároveň najdlhšie trvajúce zahraničné partnerstvo pre hlavné mesto SR. I po vyše piatich desaťročiach od nadviazania spolupráce obe mesta naďalej rozvíjajú vzájomné vzťahy v rôznych oblastiach, najmä však v oblasti kultúry, umenia a vzdelávania. „V rámci kultúrnej výmeny ponúklo mesto Perugia v spolupráci s Archeologickým múzeom Perugie do Bratislavy výstavu, ktorá by priblížila kultúru, ktorá tam bola. Myšlienka vznikla pred dvomi rokmi, jasnejší obrat nastal pred rokom, keď sa podarilo získať výstavu v októbri 2014. Výstava Etruskovia z Perugie bola jedným z najkrajších exponátov, ktorú sa nám podarilo priniesť na Bratislavský hrad,“ dodal Mgr. Peter Barta s tým, že Bratislava plánuje druhej strane recipročne ponúknuť exponáty z čias Keltov, ktorí na našom území boli, ale zanikli.

Etruskovia z Perugie
Perugia (Umbria) sa vyníma na vrchu v nadmorskej výške asi 500 m. Z pravej strany tečie rieka Tiber ako dôležitá komunikačná spojnica, prechádzajúca stredným Talianskom. Tiber v týchto miestach tvorí hranicu medzi etruskou a umbrijskou populáciou. Perugia bola považovaná za jedno z najdôležitejších miest etruskej federácie dvanástich miest a spájala sa s etruským expandovaním do pádskej oblasti v 6. storočí pred Kristom. Dinýsios z Halikarnassu (I, 30, 1) o Etruskoch hovorí ako o „národe dosť starobylom, nepodobajúcom sa žiadnemu inému kmeňu jazykom ani spôsobom života“. Od začiatku 6. storočia po začiatok 5. storočia pred Kristom nastáva najväčší rozmach etruskej civilizácie a zároveň sa potvrdzuje grécky vplyv v stredomorskej Itálii a na Sicílii. V priebehu helenistického obdobia sme boli svedkami postupného narastania rímskej moci na celom talianskom polostrove. V Etrúrii sa odohrával proces romanizácie postupne, týkal sa jednotlivých miest a tie museli z nariadenia Ríma podstúpiť rôzne úpravy.

Marcel Lincényi, foto Pavel Ondera © Slovenské pohrebníctvo

 
Späť na tému Výstavy
 

Kliknutím na obrázok otvoríte fotoprílohu
Prezrite si pohodlne ďalších 16 fotografií