Pre samosprávy a občanov

servis


Anketa pre vás
Staňte sa reportérom!

Pošlite nám svoje foto zo zaujímavých pohrebísk vo svete. Môžete pridať aj vlastný sprievodný text. Vhodné príspevky uverejníme na tomto portáli alebo v tlačenej forme časopisu. Je možná aj dlhodobá spolupráca.


effsPartneri a sponzori
logosapaksweb

 

 

Erbpngweb2

  

prihovory banner

 


olca_web

 

Česká republika

Smrt a její individualizace

z lásky k předkům, hřbitovům a hrobům
Autor představuje závěrečnou část tetralogie, ve které se věnoval specifickým náhledům na smrt v naší společnosti. První část byla zaměřena na smrt ve vědě a jejímu chápání v systému práva; druh...
Čítať ďalej

Smrt v osudových okamžicích naší společnosti ve 20. století

Mgr. Jaroslav Šejvl
hrobník třebotovský a správce neveřejného pohřebiště; předseda Cechu hrobnického, z.s.
Autor představuje čtenářům dvě – z jeho pohledu – nejvýznamnější časová období ve 20. století, která byla pro naši společnost nerozlučně spojena se Smrtí; obě dvě události jsou válečným konflikt...
Čítať ďalej

Smrt v našem moderním umění

část druhá Druhá část tetralogie o Smrti se zaměřuje na její pojetí a ztvárnění v umění v naší moderní historii1. Je velmi složité se na omezeném časopiseckém prostoru věnovat takto rozsáhlé oblasti. Téma ...
Čítať ďalej

Kde končili popravení?

Pohřbívání ostatků popravených a zemřelých politických vězňů v Praze v letech 1948 – 1960 Po uchopení politické moci Komunistickou stranou Československa (KSČ) v roce 1948 se vězeňství ještě nacházelo v působnosti tří rezortů: ministerstva spravedlnosti, ministerstva vnitra a ministe...
Čítať ďalej

Role současné kremační architektury v sekularizované společnosti České republiky

2. část Typologie současného krematoria  Díváme-li se na roli krematoria v současné společnosti, jde především o spálení lidského těla, spojené s obřadností, úctou, doprovázení blízkého na jeho poslední cestě, rozloučení se. Na samotn...
Čítať ďalej

Smrt - medicínsko právní vymezení pojmu

část první  Cílem tohoto článku je stručně představit fenomén Smrti z různých úhlů pohledu tak, jak se na ni dívají lidé různých jednotlivých profesí, jak ji vnímají a jak si ji interpretují pro sebe i nás...
Čítať ďalej

Role současné kremační architektury v sekularizované společnosti České republiky

1. část  Vzhledem k vysokému počtu objektů krematorií na počet obyvatel České republiky, se nepředpokládá výstavba nových objektů. Přesto stávající kremační architektura je transformována dle nových pož...
Čítať ďalej

Tragická smrt Hartmuta Tautze na státní hranici v Bratislavě

Skutečný případ z roku 1986  Aktualizované 10.8.2016 Hartmut Tautz (*10.2.1968, Plauen, NDR - †9.8.1986, Bratislava, ČSSR) je jednou z posledních obětí československé železné opony a zároveň je i jedinou obětí, která zemře...
Čítať ďalej

Slavné pohřby

Výstava v Památníku osvobození Národní muzeum připravilo pro své návštěvníky pro roky 2015 a 2016 nevšední nadílku perfektně zpracovaných tematických výstav zaměřených na smrt a s ní spojené zajímavosti. Na stránkách Slovensk...
Čítať ďalej

Patroni v pohřebnictví

 Velká část lidských profesí má již po staletí své patrony (ochránce), kteří nad nimi drží tzv. patronát. Patronem obecně rozumíme osobu (světce), kterému se přisuzuje přímluva nebo ochrana práv...
Čítať ďalej
1 2 3 4 »