Pre samosprávy a občanov

servis


Anketa pre vás
Staňte sa reportérom!

Pošlite nám svoje foto zo zaujímavých pohrebísk vo svete. Môžete pridať aj vlastný sprievodný text. Vhodné príspevky uverejníme na tomto portáli alebo v tlačenej forme časopisu. Je možná aj dlhodobá spolupráca.


effsPartneri a sponzori
logosapaksweb

 

 

Erbpngweb2

  

prihovory banner

 


olca_web

 

Architektúra

Drevo a jeho využitie na náhrobkoch

Súčasná cintorínska kultúra Drevo bolo na našom území ešte pred niekoľkými desaťročiami jedným z najčastejšie využívaných materiálov na označenie miesta posledného odpočinku. Jeho výhodou bola dostupnosť, tvárnosť, ľahká o...
Čítať ďalej

Obnovená synagóga v strede Slovenska

Brezno, Berezun, Berchun, Bries, Breznóbánya Brezno sa spomína už v listine z 13. storočia. V 14. a 15.storočí postupne získalo mestské privilégiá, jarmočné a trhové právo. V roku 1650 ho cisár Ferdinand III. povýšil na slobodné kráľovské ...
Čítať ďalej

Dôstojný pomník či drobná stavba?

Čo všetko na cintoríne staviame Strata blízkeho človeka je neopísateľná a pozostalí sa snažia svojmu zomrelému zabezpečiť dôstojné miesto uloženia. Na Slovensku sa stáva trendom, že pomníky sú stále väčšie, honosnejšie, ale ži...
Čítať ďalej

Bude výška pomníkov limitovaná?

Stavby na cintorínoch V slovenskej legislatíve by mala byť regulovaná maximálna výška pomníkov klasických hrobových miest, respektíve by niekto mal schvaľovať rozmernejšie pamätníky, aby bola preverená ich statická b...
Čítať ďalej

Výsadba zelene na hroboch

Namiesto kameňa zeleň Dnešný vzhľad našich cintorínov je negatívne poznačený úpravou detailu hrobov, či už spevnenými povrchmi hrobov alebo vyvýšenými obrubami hrobov, ktoré vnášajú na cintoríny nepokoj, trieštia plo...
Čítať ďalej

Súčasné trendy v úpravách detailu hrobu

 Vzhľad hrobu, ako základnej jednotky pohrebiska, významne ovplyvňuje celkový obraz pohrebiska. Úprava hrobového miesta a vzhľad náhrobku sú vyjadrením vzťahu medzi živými a mŕtvymi a starostliv...
Čítať ďalej

Prírodné cintoríny

Brémy V posledných desaťročiach sa rozširuje záujem o novú formu pochovávania v takmer neporušenej prírode, na tzv. „prírodných cintorínoch“, inde používajú názov „lesné pohreby“. Takáto forma pochová...
Čítať ďalej

Krajinkársky cintorín Riem

Riešenia v Európe Súčasťou konceptu krajinárskeho areálu bol aj návrh rozšírenia starého cintorína z roku 1908, ktorý leží na západnom okraji rozvíjajúcej sa oblasti. V roku 1992 bolo v Mníchove zrušené medzináro...
Čítať ďalej

Drevený chrám v Ladomirovej

Svetové kultúrne dedičstvo UNESCO „Drevené kostoly sú hodnotné a trvalé dedičstvo, ktoré nám odkázal prostý, neškolený vidiecky človek“. Drevených chrámov na Slovensku zapísaných do zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO ...
Čítať ďalej

Neubiberg v Mníchove

Mladé cintoríny  Príkladom súčasnej tvorby pohrebísk je cintorín Neubiberger v Mníchove v Nemecku. Ide o tzv. typ krajinného cintorína, kde je nižšia intenzita pochovávania, teda pomerne veľká časť plochy pohre...
Čítať ďalej
1 2 3 »


  Ostatné témy
Tvárou v tvár smútku
O cintorínoch
Kameň na cintorínoch
Profesionáli
Spravodajstvo
  Súdne lekárstvo
Za hranicou zákona
Z histórie
Floristika
Súčasnosť
Späť na všetky články zoradené podľa dátumu