Pre samosprávy a občanov

servis


Anketa pre vás
Staňte sa reportérom!

Pošlite nám svoje foto zo zaujímavých pohrebísk vo svete. Môžete pridať aj vlastný sprievodný text. Vhodné príspevky uverejníme na tomto portáli alebo v tlačenej forme časopisu. Je možná aj dlhodobá spolupráca.


effsPartneri a sponzori
logosapaksweb

 

 

Erbpngweb2

  

prihovory banner

 


olca_web

 

Ak zomrie živnostník

Aké sú ďalšie kroky?

Ak zomrie živnostník 18.09.2012 - Pokračovanie v živnosti
· Pozostalí majú na výber – buď budú v živnosti pokračovať, alebo nie. Do skončenia dedičského konania však nemôže požiadať o zrušenie živnosti žiadna z potenciálne oprávnených osôb. „Oprávnená osoba môže živnostenskému úradu iba oznámiť v jednomesačnej lehote od úmrtia živnostníka, že nemá záujem pokračovať v živnosti,“ píše ministerstvo vnútra.
 
· Kto môže byť oprávnenou osobou a pokračovať v živnosti, určuje živnostenský zákon. Môžu ňou byť len dedičia zo závetu či zo zákona, prípadne dedičia zo závetu a pozostalý manžel alebo manželka, ak je spoluvlastníkom majetku. Ak súd ustanovil správcu dedičstva, môže aj ten. Pokračovanie v živnosti oprávnené osoby musia oznámiť živnostenskému úradu do mesiaca od smrti živnostníka.
 
· Ak sa preukáže, že nikto nemá záujem pokračovať v podnikaní zosnulého živnostníka, zánik oprávnenia aj podnikateľského subjektu nastane dňom smrti fyzickej osoby.

Zástupca a daňové priznanie
· Na daňovom úrade sú povinní pozostalí nahlásiť zástupcu do pätnástich dní po smrti daňovníka.
 
· Dedičia musia za zosnulého podať daňové priznanie. Majú na to tri mesiace.

  Ostatné články v téme
Poistenie a zosnulý
Hypotéka po úmrtí
Poberanie penzie po zosnulom
Právo poznať príčinu smrti
Postup pri úmrtí v zahraničí
Šetríte si na pohreb?
 
  Príspevok na pohreb
Úmrtie v zahraničí
Úmrtie v nemocnici
Úmrtie pri dopravnej nehode
Dane po úmrtí podnikateľa
Späť na tému Úmrtie v rodine - čo robiť?